Estil iconogràfic

Com a suport visual, s’ha creat un estil iconogràfic basat en el logotip, que reforça la idea de sortir dels límits.

Les característiques formals d’aquest estil iconogràfic són:

· el traç gruixut i monolineal
· el dibuix geomètric
· el tall del pictograma per un dels quatre costats
· conceptualment minimalist