Idea i personalitat de marca

Personalitat de marca

Som i ens expressem  de manera:

Propera Propera
Entenedora  /Amable / Actual / Desimbolta /Compromesa amb la diversitat
Àgil Àgil
Ràpida / Flexible / Adaptable / Intuïtiva
Innovadora Innovadora
Inspiradora / Inquieta / Emprenadora / Determinada / Rupturista / Sensible a les oportunitats
Participativa Participativa
Oberta / Connectada/  Accessible / Permeable /  Compatible
Responsable Responsable
Inclusiva / Respectuosa/ Sensible/ Sostenible