Estil fotogràfic

La identitat visual d’una marca no es limita al logotip i la tipografia. Es construeix a partir d’un conjunt d’elements visuals, entre els quals hi ha l’estil fotogràfic, que ens ajuda a transmetre la personalitat de la marca mitjançant la fotografia.

La marca és més que un símbol; és una nova manera de mirar. Per això és important que conceptes com el dinamisme i la obliqüitat quedin reflectits en les composicions fotogràfiques. L'acció passa dins i fora de l'enquadrament.

Un concepte
Un enquadrament
Una escala o component humà
Un filtre propi