Tipografia pròpia

A partir del logotip s’han construït dues famílies tipogràfiques que es complementen. Totes dues mantenen i potencien l’esperit de la marca i tenen una gran llegibilitat tant en entorns digitals com en paper. 


 Les tipografies UOC Sans i UOC Serif tenen llicència exclusiva i permanent per part de la UOC. 

tipografia UOC

UOC Sans

La UOC Sans és una lletra de pal sec contemporània. Té un punt de condensació i una simplicitat que la fa molt versàtil en els diferents usos corporatius. 

 

UOC Serif

La UOC Serif té un contrast més accentuat, que li aporta elegància quan es mostra en cossos grans.
Estilísticament, proposa una fusió entre la tipografia humanista i la neoclàssica, que són les més utilitzades en el món editorial, focalitzades principalment en l’àmbit de la divulgació i el coneixement.

Tipografies alternatives

Per raons tècniques no sempre es pot fer ús de la tipografia corporativa. En aquests casos (Google Drive, Powerpoint, correu electrònic...) cal fer ús de les tipografies de sistema alternatives: 

Arial (alternativa a UOC Sans)

Georgia (alternativa a UOC Serif)