Missió, visió i valors

Missió

La UOC és una universitat global, nativa digital, que té per missió assegurar, amb un mandat públic, la formació al llarg de la vida de la ciutadania. Per fer-ho, genera coneixement focalitzat en la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials.

Visió

La UOC mira al futur amb l’ambició de contribuir a la transformació de l’educació superior en l’era digital, amb el convenciment que les universitats han d’assolir un paper més estratègic i un impacte social més gran exercint de punts d’intercanvi de coneixement entre els diferents actors de la societat.

Valors

Els cinc valors que regeixen l’acció de la UOC són

 

Compromís Compromís: amb els estudiants, els graduats i la societat; amb la qualitat dels serveis i amb la innovació com a constant de l’organització.
Respecte
Respecte: per les persones, les idees, les cultures i el món.
 
Transparència
Transparència: en les informacions, les dades i els processos.
 
Professionalitat Professionalitat: empoderant les persones que formen part de l’organització, reconeixent els èxits i aprenent dels errors.
Sostenibilitat Sostenibilitat: econòmica, social i ambiental de l’activitat que emprèn la nostra organització.