Contacte i preguntes freqüents

Contacte i preguntes més freqüents


En cas de dubte posa't en contacte amb:

Equip d'identitat corporativa
Marca i Reputació
Àrea de Comunicació

identitat_corporativa@uoc.edu 


En els espais digitals recomanem l'ús de la tipografia UOC, ja que es pot instal·lar en el servidor i determinar quines seran les fonts alternatives. En els documents d'ofimàtica (Microsoft Word, PowerPoint,...) i Google Drive, recomanem la utilització de les tipografies alternatives: Arial per a la UOC Sans i Georgia per a la UOC Serif (titulars, destacats, etc.).

Per a saber-ne més, consulta la informació sobre tipografia.


No. Sempre que sigui possible, has d'utilitzar el logotip en positiu, amb el color corporatiu i el color de la masterbrand o les submarques. Quan l'entorn on s'hagi d'aplicar la marca o les necessitats de reproducció no ho permetin, es poden utilitzar les altres versions permeses


No. El logotip no ha de ser manipulat, redibuixat o canviat més enllà dels usos permesos. La marca UOC és flexible, adaptable i modular, el que permet tenir versions específiques per a diferents contextos i necessitats.

Contacta'ns i et proporcionarem un logotip que s'adequï al teu projecte. 


Com a estudiant de la UOC pots fer servir el logotip de la Universitat per a la teva activitat formativa, en els treballs i les proves d'avaluació.

La utilització del logotip no és permesa en espais de caire particular com webs, xarxes socials o correu electrònic, on s'expressen opinions personals i no les de la institució.


Qualsevol persona, física o jurídica, aliena a la Universitat, que vulgui fer ús gràfic de la marca UOC i/o les submarques ha d'obtenir l'autorització corresponent. Per a tramitar-la, ha de fer arribar a assessoriajuridica@uoc.edu un escrit sobre els usos per als quals sol·licita l'autorització d'ús de marca. Una vegada rebuda la informació, la UOC estudiarà cada sol·licitud.

Consulta el model d'autorització d'ús de la marca.

La persona, física o jurídica, sol·licitant podrà fer servir la marca quan hi quedi efectivament autoritzada.