Logotip submarques

La UOC es projecta amb la marca corporativa (masterbrand) i cinc submarques:  

· UOC R&I
· UOC X
· UOC Corporate
· UOC Alumni
· UOC Media

Mōduls

Les submarques mantenen el símbol «UOC» perō amb un color propi i una forma específica que recorda l'activitat de cada ārea. El mōdul contigu, entre filets, estā reservat al nom de la submarca.

Les submarques s’han de complementar amb el literal «Universitat Oberta de Catalunya».

Modularitat del sistema

De la mateixa manera que la marca corporativa, les submarques es componen sobre un sistema reticular que permet la convivčncia amb les diferents casuístiques compositives i amb altres marques.

Desplegament del sistema

Aquest sistema modular permet tenir versions específiques de les submarques per a centres de recerca, divisions, productes o serveis dins de cadascuna de les submarques. Segons el context on s’ha d’aplicar i el format del suport, es fa ús de la versiķ vertical o de l'horitzontal.

Centres de recerca


Divisions

Relaciķ entre submarques i logotip de la UOC

Les submarques (UOC R&I, UOC X, UOC Alumni, UOC Corporate i UOC Media) han de quedar vinculades amb la Universitat, per tant, han d’anar acompanyades del literal "Universitat Oberta de Catalunya".
La manera preferent és incloure en la peįa el literal en 2 línies o en cas que no es pugui, es farā ús del literal "Universitat Oberta de Catalunya" en una sola línia o sense filets.

 

També et pot interessar