El Servei Lingüístic

El Servei Lingüístic de la UOC orienta les seves activitats a:

  • Gestionar els serveis de revisió i traducció en diferents llengües. (Per accedir a aquests serveis per a professorat i personal de gestió, podeu consultar aquestes instruccions; cal obrir sessió al Campus Virtual).
  • Facilitar criteris de llengua i d'edició per al tractament lingüístic de la documentació institucional, docent i administrativa.
  • Donar suport a l'ús correcte de les llengües, tenint en compte el compromís amb el català com a llengua pròpia i els reptes del multilingüisme i la presència internacional de la Universitat.
  • Participar en projectes d'interès comú amb els serveis lingüístics de l'àmbit catalanoparlant de la Xarxa Vives d'Universitats.

  • Pilar Murtra, directora del Servei
  • Thomas Bell, tècnic lingüístic
  • David Cullen, tècnic lingüístic
  • Jordi Gavaldà, tècnic lingüístic
  • Xavier Marzal, tècnic lingüístic
  • Alba Pérez, tècnica lingüística

Servei Lingüístic
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
serveiling@uoc.edu