El Servei Lingüístic

El Servei Lingüístic de la UOC orienta les seves activitats a:

 • Gestionar els serveis de revisió i traducció en diferents llengües. (Per accedir a aquests serveis per a professorat i personal de gestió, podeu consultar aquestes instruccions; cal obrir sessió al Campus Virtual).
 • Facilitar criteris de llengua i d'edició per al tractament lingüístic de la documentació institucional, docent i administrativa.
 • Donar suport a l'ús correcte de les llengües, tenint en compte el compromís amb el català com a llengua pròpia i els reptes del multilingüisme i la presència internacional de la Universitat.
 • Participar en projectes d'interès comú amb els serveis lingüístics de l'àmbit catalanoparlant de la Xarxa Vives d'Universitats.
 • Pilar Murtra, directora del Servei
 • Thomas Bell, tècnic lingüístic
 • David Cullen, tècnic lingüístic
 • Gemma Ferrer, tècnica lingüística
 • Jordi Gavaldà, tècnic lingüístic
 • Xavier Marzal, tècnic lingüístic
 • Alba Pérez, tècnica lingüística
 • Ryan Simoens, tècnic lingüístic

Servei Lingüístic
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
serveiling@uoc.edu