Fórmules matemàtiques

 • S'escriuen en rodona
 • Les lletres gregues: α, β, π, Δ, Σ...
 • Les xifres aràbigues: 1, 2, 3, 4, 5...
 • Les unitats de mesura: kg, m...
 • Els operadors: +, –, :, etc.
 • Els símbols següents: logaritmes, tangents, sinus i cosinus.
 • Les sigles que s'utilitzen dins la fórmula: PIB (producte interior brut).
 • S'escriuen en cursiva
 • Les lletres que representen valors matemàtics.
 • Els valors x i y de les abscisses i les ordenades.

+ Torna al començament

 • S'ha de deixar un espai entre el valor numèric i el signe operador:

      4 + 3


 • Si una fórmula es desenvolupa en més d'una línia, els signes s'arrengleren. Si hi ha moltes parts, se centra la més llarga i la resta s'arrenglera a sota amb el signe que hi hagi que relaciona els elements:

      S4 + S5 + S2 + S7 = 3

                   S3 + S1 = 3


 • El signe de l'arrel quadrada (√) ha d'abraçar tots els termes que hi hagi compresos.

 • Els signes d'integral (∫), parèntesis (( )), claudàtors ([ ]), claus ({ }) i pleques (|) han d'abraçar el total de l'operació.

 • Els claudàtors tanquen els parèntesis i les claus tanquen els claudàtors:

      { [ ( ... ) ] }

+ Torna al començament

 • Pel que fa a la puntuació, les fórmules s'han de tractar com si fossin una part del text.

 • Si hi ha punts suspensius després d'un signe, s'ha de deixar un espai entre el signe i els punts suspensius:

      a, ...


 • Si hi ha punts suspensius entre signes, s'ha de deixar un espai abans i després dels punts suspensius:

      a + ... + b.

+ Torna al començament

Val més no partir-les; però, si s'han de partir, s'ha de fer segons les normes següents:

 • La divisió s'ha de fer pels signes +, –, x, =. Aquests signes es col·loquen al final de la ratlla i al començament de la següent.
 • Cap fórmula no es pot partir entre claudàtors, claus, pleques o pleques dobles.

+ Torna al començament

 • Les fórmules no poden quedar separades en pàgines diferents. S'ha de deixar un espai en blanc i passar tota la fórmula a la plana següent.
 • Les fórmules se separen entre elles i del text general anterior i posterior amb una línia en blanc.

+ Torna al començament

 • Les fórmules es componen amb el mateix cos de lletra que la resta de text.

+ Torna al començament

 • Els termes d'on, després, tenim, que acostumen a introduir el desenvolupament de les fórmules, es poden situar a la mateixa línia de la fórmula, si hi caben, o es pot deixar una línia en blanc entre aquests termes i les fórmules.

+ Torna al començament