Lèxic

En el lèxic, incloent-hi expressions i maneres de dir, s'ha de respectar la llengua en què es parla o s'escriu, sense recórrer a models forasters, de manera que s'aconsegueixi una comunicació precisa i clara, evitant de caure en l'empobriment lèxic i perdre l'esperit propi de la llengua, substituït pel d'altres llengües.


S'ha de buscar la precisió i la claredat, que vol dir fer servir el mot correcte, precís i adequat en un context determinat. També vol dir fugir de mots que, per moda o la raó que sigui, en un moment determinat s'estenen i s'empren amb sentits o matisos que pertanyen a altres.

La majoria d'aquests estudiants van començar els estudis el curs 1995-96, encara que n'hi ha alguns que van començar el curs següent, el 1996-97 [i no pas posterior].

S'entén com a potenciador de l'individu i del seu sentit de pertinença a la comunitat [i no pas pertanyença].

Els estudiants que hagin aprovat el conjunt d'assignatures establert obtindran el certificat corresponent [i no pas hagin assolit].

Aquests recursos us poden ser útils, tant per a la docència com per a la vostra pròpia formació [i no pas a nivell de].

En aquest apartat incorporarem els objectius descrits i les explicacions, si us sembla que hi escauen, sobre la concreció dels objectius [i no pas s'escauen].

Us explicarem quins passos heu de fer [i no pas quines passes].

Inclou un tauler d'anuncis [i no pas taulell].

En una videoconferència múltiple cal gestionar les comunicacions perquè a cada moment es vegi i se senti qui parla [i no pas s'escolti].

Aquests són els objectius que es volen assolir amb aquesta assignatura [i no pas pretenen, perquè pretendre és tenir una pretensió i no simplement voler].

Amb aquest taller podeu saber quines són les fonts d'informació útils [i no pas conèixer].

La Laura Grau no s'hi pot posar, està reunida [i no pas ficar].

+ Torna al començament

S'ha de triar la paraula o l'expressió més natural i habitual en un català genuí, per aconseguir un llenguatge planer i no artificiós, però sempre tenint en compte el context.

Si tingués prou energia i temps, ho engegaria [millor que no pas energia i temps suficient].

Un cop acabat el curs, l'estudiant obté un diploma [millor que no pas finalitzat].

Els centres de suport de la UOC acosten la universitat a la realitat social de les comarques [millor que no pas apropen].

El pagament es farà efectiu per transferència bancària [millor que a través de, perquè sovint és més planer fer servir preposicions simples].

Si tingués prou energia i temps, ho engegaria [millor que energia i temps suficient].

Els centres de suport de la UOC acosten la universitat a la realitat social de les comarques [millor que apropen].

... incorporarem els objectius i les explicacions, si us sembla [o trobeu, o considereu] que hi escauen, sobre aquest tema [millor que creieu, perquè creure expressa més creença que no pas opinió i prou].

Han posat en funcionament una empresa amb la intenció de crear [o elaborar] eines, materials i cursos d'actualització [millor que desenvolupar, perquè l'abús del verb desenvolupar n'elimina d'altres de més habituals, igual com passa amb el substantiu desenvolupament].

Us hi podeu subscriure gratuïtament [millor que de forma gratuïta].

+ Torna al començament

S'han d'evitar calcs de mots, expressions i construccions d'altres llengües si el català ja té la forma equivalent. Això val per al mot que en substitueix un altre (estrangerisme formal: solapar per encavalcar; abstract per resum) i per als canvis de significat en paraules pròpies per influència d'una altra llengua (estrangerisme semàntic: evidències per proves; assecar per eixugar).

Només falta pitjar una tecla [i no pas donar-li a].

Van fent el sord als crítics que recorden que aquest país no és plenament democràtic [i no pas oïdes sordes].

La tempesta que descarregava a Vilobí va deixar caure uns quaranta litres per metre quadrat en menys d'un quart [i no pas un quart d'hora].

Visitaran el museu amb el guiatge de [o guiats per] persones expertes en art [i no pas de la mà de, perquè de la mà de no és expressió catalana, ni en sentit propi ni figurat].

És necessari solucionar aquest problema [i no pas subsanar ni solventar].

Només es pot fer així perquè no hi hagi encavalcaments [o encavallaments] de tasques [i no pas solapaments].

Els patrocinadors d'aquest projecte d'ensenyament són les entitats locals [i no pas espònsors].

Aquest fet nou [o innovador] s'afegeix a la possibilitat de consultar bases de dades [i no pas novedós].

Hi ha una tendència a la integració de l'ensenyament secundari obligatori [i no pas comprensivitat].

L'home, que no era a casa [o l'habitatge] en el moment que va començar el foc, va perdre la vida perquè hi va entrar per salvar la seva dona [i no pas la vivenda].

L'objectiu de la reforma és fer prevaler [o estimular / donar preferència a] les possibilitats de diàleg [i no pas primar].

Volia divulgar la meva alegria per un esdeveniment [o fet] que és objectivament important [i no pas event].

És un pensament que es va escampant [o va agafant / va prenent cos] en la nostra societat [i no pas va quallant, perquè en català el mot quallar no té aquest sentit figurat].

Els Mossos d'Esquadra havien efectuat un escorcoll a casa del jove [i no pas registre].

Si anem més avall de la pàgina, trobarem l'enllaç que ens interessa [i no pas a baix].

També es preveu augmentar la interactivitat amb la creació d'una bústia [i no pas contempla].

Hi trobareu les instruccions sobre els aspectes que s'han de fer constar [i no pas complimentar].

A més a més [o De tant en tant] hi haurà activitats presencials [i no pas Eventualment].

El manual abraça [o comprèn] el període que va des del segle xix fins als anys noranta del xx [i no pas abasta].

Aquesta institució vol fer una tasca de divulgació dels resultats de la recerca amb la publicació de treballs i l'organització de cursos i seminaris [i no pas papers].

El nombre de participacions és limitat [i no pas número].

Em plau convidar-vos a l'acte de graduació [i no pas complau].

Les noves tecnologies de la informació són a tot arreu [i no pas estan en totes parts].

Cal tenir en compte que, a l'efecte de la prestació per maternitat, es consideren protegides les situacions següents [i no pas a efectes].

L'actualització de les dades es fa un cop al dia; per la qual cosa no veuràs l'ingrés fins a l'endemà d'haver-lo fet [i no pas fins al dia després].

Si no ho poden mirar fins demà passat, què hi fa que ens hi dediquem avui o demà [i no pas què més dona]?

+ Torna al començament