• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Criteris lingüístics
Lèxic

En el lèxic, incloent-hi expressions i maneres de dir, s'ha de respectar la llengua en què es parla o s'escriu, sense recórrer a models forasters, de manera que s'aconsegueixi una comunicació precisa i clara, evitant de caure en l'empobriment lèxic i perdre l'esperit propi de la llengua, substituït pel d'altres llengües.

 1. S'ha de buscar la precisió i la claredat, que vol dir fer servir el mot correcte, precís i adequat en un context determinat. També vol dir fugir de mots que, per moda o la raó que sigui, en un moment determinat s'estenen i s'empren amb sentits o matisos que pertanyen a altres.

  La majoria d'aquests estudiants van començar els estudis el curs 1995-96, encara que n'hi ha alguns que van començar el curs següent, el 1996-97 [i no pas posterior].

  S'entén com a potenciador de l'individu i del seu sentit de pertinença a la comunitat [i no pas pertanyença].

  Els estudiants que hagin aprovat el conjunt d'assignatures establert obtindran el certificat corresponent [i no pas hagin assolit].

+ Torna al començament

 1. S'ha de triar la paraula o l'expressió més natural i habitual en un català genuí, per a aconseguir un llenguatge planer i no artificiós, però sempre tenint en compte el context.

  Si tingués prou energia i temps, ho engegaria [millor que no pas energia i temps suficient].

  Un cop acabat el curs, l'estudiant obté un diploma [millor que no pas finalitzat].

  Els centres de suport de la UOC acosten la universitat a la realitat social de les comarques [millor que no pas apropen].

+ Torna al començament

 1. S'han d'evitar calcs de mots, expressions i construccions d'altres llengües si el català ja té la forma equivalent. Això val per al mot que en substitueix un altre (estrangerisme formal: solapar per encavalcar; abstract per resum) i per als canvis de significat en paraules pròpies per influència d'una altra llengua (estrangerisme semàntic: evidències per proves; assecar per eixugar).

  Només falta pitjar una tecla [i no pas donar-li a].

  Van fent el sord als crítics que recorden que aquest país no és plenament democràtic [i no pas oïdes sordes].

  La tempesta que descarregava a Vilobí va deixar caure uns quaranta litres per metre quadrat en menys d'un quart [i no pas un quart d'hora].

+ Torna al començament