Criteris lingüístics

Els criteris lingüístics recollits en aquest apartat, sense ser exhaustius ni pretendre substituir gramàtiques i diccionaris, responen a la intenció d’ajudar l’usuari a trobar fàcilment les qüestions de llengua que busca, que s’il·lustren amb exemples, i a triar l’opció més adequada a cada cas.

Encara que la correcció lingüística d’un escrit és un tot indestriable, aquests criteris s’han dividit en tres subapartats: ortografia, gramàtica i lèxic.