Guionet en mots compostos

 

S'escriuen junts (sense guionet i sense espais) S'escriuen amb guionet S'escriuen separats (amb espais)

Derivats amb qualsevol prefix: arximilionari, exdirectora, hipertensió, precristià, plusvàlua, pseudoprofeta, sotsdirector, vicerector, vicerectorat

 

Derivats si el mot inicial portava majúscula i el mot prefixat resultant és un nom propi: Cisjordània, Prepirineu

Derivats si és un conjunt lexicalitzat i ben fixat format per substantiu, pronom o adjectiu precedit de no: pacte de no-agressió, un no-metall, el no-jo, el no-res, geometria no-euclidiana, art no-figuratiu, els no-violents

Derivats si:

 • El prefix precedeix majúscules, xifres, símbols, cometes o mots en cursiva: ex Iugoslàvia, súper 8, globulina anti D, ex «hippy», anti skinheads
 • El prefix precedeix una locució, un sintagma lexicalitzat, o un mot que ja porta guionet: manifestació pro dret de vaga, ex alt càrrec, anti nord-americà. Però si el prefix forma amb el primer component del sintagma una unitat lèxica preexistent, s'escriu aglutinat amb aquest primer component: sotsdirector de docència, subinspectora d'impostos, vicesecretari segon.

(Discrecionalment, es pot escriure separat el prefix en casos en què l'escriptura aglutinada comporti problemes d'homonímia o confusió (pre ocupació 'ocupació prèvia, distint de preocupació; co rector 'rector que actua ensems amb un altre', distint de corrector) o per evitar formes gràfiques detonants (ex exiliat).)

Compostos catalans: coliflor, curtcircuit, compravenda, a matadegolla, a correcuita, pocatraça, usdefruit, vistiplau, un sensesostre, un sensepapers

Compostos catalans si:

 • Són numerals compostos (el guionet es posa entre la desena i la unitat, i entre la unitat i la centena): vint-i-quatre, dues-centes, cinquanta-dosè
 • El primer element és un punt cardinal: nord-oest, Sud-àfrica
 • Són compostos reduplicatius: xiu-xiu, tic-tac, ping-pong
 • El primer (o el segon) element acaba en vocal i el segon (o el tercer) element comença per r-s- x-: cara-rodó, Vall-de-roures, adeu-siau, gira-sol, poca-solta, para-xocs
 • L'absència de guionet desfiguraria la fesomia dels components o en dificultaria la lectura: abans-d'ahir, Bell-lloc, Puig-aguilar, blanc-i-blau, mira'm-i-no-em-toquis
 • El primer element duu accent gràfic: ciència-ficció, mà-llarg, pèl-curt, més-dient, déu-n'hi-do
 • El primer element és un símbol o el segon un número: pH-metre, goma-2
 • Els elements són noms propis: Salvat-Papasseit, Castella-la Manxa, Catalunya-Aragó
 • Algun dels elements inicials ja porta guionet: anglo-nord-americà

Locucions: baix relleu, Costa Rica, decret llei, Estats Units, lliure canvi, medi ambient

 

Sintagmes lliures: cafè amb llet, mal humor

Compostos amb formes prefixades (acabades en -o -i): audiovisual, fisicoquímic, grecoromà, Hispanoamèrica, politicosocial Compostos no lexicalitzats (el compost no correspon a un concepte unitari): és admissible l'ús del guionet quan es vol remarcar la independència dels conceptes expressats per cada constituent: acord hispano-americà ('entre Espanya i Amèrica'), àmbit catalano-valenciano-balear  

Manlleus adaptats: agnusdei, cameràman, exlibris, videocasset

 

Manlleus no adaptats que ja s'escriuen junts en la llengua d'origen: bypass, copyright, leitmotiv, mezzosoprano

Manlleus no adaptats: art-decó, best-seller, music-hall, walkie-talkie

Llatinismes: honoris causa, motu proprio, per capita, sui generis

 

Expressions començades per partícules que funcionen com a adverbials o adjectivals: a cappella, off the record

 

Manlleus nominals, especialment romànics, no adaptats, que són sintagmes descriptius en la llengua d'origen: bel canto, dolce stil nuovo

Derivats de compostos: noucentista, xiuxiuejar Derivats de compostos si el segon (o el tercer) element comença en r-s-x-: poca-soltada, vall-de-rourà, vila-realenc  
Derivats de locucions i sintagmes: estatunidenc, lliurecanvisme, mediambiental

Derivats de locucions i sintagmes si:

 • el primer element acaba en vocal i el segon comença en r-s-x-: costa-riqueny
 • l'absència de guionet pogués dificultar o alterar la lectura: sant-rafelí