Majúscules i minúscules

Establir uns criteris de distinció entre majúscules i minúscules és necessari per aconseguir que els textos universitaris tinguin coherència en aquest sentit. No és fàcil establir regles absolutes sobre majúscules i minúscules; cal, però, vetllar per la coherència en l'ús en un mateix escrit, i recordar que la tendència actual és reduir l'ús de majúscules.

Podeu consultar els criteris de majúscules i minúscules per a noms referits a persones, divinitats i éssers mitològics, noms referits a animals i noms referits a coses; val la pena comentar els aspectes següents:

  • Els noms dels estudis de grau, postgrau, màster, doctorat i les seves especialitats, a més de les càtedres i les àrees de coneixement (quan són nom propi), van amb tots els substantius i adjectius amb majúscula (Relacions Laborals i Ocupació [grau], Direcció i Lideratge en Gestió Clínica [postgrau], Ciutat i Urbanisme [àrea de coneixement]).
  • Els noms de les assignatures, els cursos, els tallers i els seminaris només porten amb majúscula la inicial de la primera paraula (Teoria i pràctica de la traducció [assignatura], Eines informàtiques per al psicòleg [taller]).
  • El mot estudis s'escriu amb majúscula quan forma part del nom propi d'una de les set àrees docents o facultats en què s'organitza la UOC (Estudis d'Arts i Humanitats, Estudis d'Economia i Empresa...). Fora d'aquest cas, el mot estudis s'escriu amb minúscula: el rector ha convocat les directores de tots els estudiscursar estudis de dret pot conduir a l'exercici de l'advocacial'oferta d'estudis dels Estudis d'Arts i Humanitats ha crescut considerablement.
  • Sobre les designacions incompletes d'institucions, no s'han de confondre els casos en què la designació completa queda sobreentesa amb altres casos en què s'interpreta com un nom genèric o en què, malgrat que es parli d'una institució en concret, es denomina per mitjà d'un nom comú. Es poden trobar, doncs, aquests tres casos diferents:

        una universitat
    la Universitat (Oberta de Catalunya)
    aquesta universitat / la nostra universitat

No és igual dir aquesta universitat que la Universitat, encara que en tots dos casos ens referim a la mateixa institució. (Una manera de saber quan ha d'anar amb majúscula i quan no és mirar si la designació es podria dir completa; i no podem dir aquesta universitat Oberta de Catalunya.)