Noms referits a persones, divinitats i éssers mitològics

Amb minúscula Amb majúscula

Quan han esdevingut noms comuns, fent referència tant a persones com a coses:

 • Es creu un adonis.
 • Perseguia una quimera.
 • No hi pots confiar gens, és un judes.
 • És el benjamí de la família.
 • Els van portar un santcrist de record.
 • El watt és una unitat de potència.
 • Volen participar en la marató de diumenge.

Quan designen una col·lectivitat:

 • els àngels, els argonautes, els ciclops, les muses, les nimfes, els titans, les sibil·les, les gràcies, les plèiades, els dioscurs, els olímpics

Per regla general:

 • Benjamin Franklin, Judes Tadeu, James Watt
 • Déu, la Santíssima Trinitat, el Bon Pastor, la Mare de Déu, Jehovà, Al·là, l'Esperit Sant, Llucifer
 • Cronos, Zeus, Posidó, Neptú, Quimera, Medusa, Tifó, Polifem

Si el cognom comença per una preposició, la inicial d'aquesta preposició es posa amb minúscula si va després del nom de pila i amb majúscula quan el nom s'omet:

 • Eugeni d'Ors, Juan de la Cierva, Carles Bosch de la Trinxeria, Leonardo da Vinci, Giovanni Pico della Mirandola, Alexander von Humboldt, Ludwig Mies van der Rohe [però: D'Ors, De la Cierva, Van der Rohe]

Excepcions: Bartolomé de Las Casas, François de La Rochefoucauld, Jean de La Fontaine, Jean de La Bruyère

Si el cognom comença per article, la inicial d'aquest article es posa amb majúscula tant si va amb el nom de pila com si no:

 • Antonio La Merced, Henry Le Chatelier, Jean Marie Gustave Le Clézio

+ Torna al començament

Amb minúscula Amb majúscula

Quan esdevenen una identificació de la persona mitjançant un sintagma llarg. En aquest cas s'escriuen entre cometes, separats del nom mitjançant una coma:

 • Bernat Garí, "el deixeble del mestre Ramon Llull"
 • el pare Damià de Molokai, "el missioner dels leprosos"
 • la mare Teresa de Calcuta, "la germaneta dels pobres"
 • Cesare Pavese havia anomenat Italo Calvino "l'esquirol de la ploma"

Els sobrenoms s'afegeixen al nom de la persona. En català s'escriuen amb els articles i les preposicions, si en porten, amb minúscula:

 • Martí l'Humà, Jaume I el Conqueridor, Carles el Calb, Lluís el Piadós, Guifré el Pelós, Alfons X el Savi, Joana la Boja, Felip el Bell, Alfons X el Savi
 • Plini el Vell, Policlet el Jove, Heràclit l'Obscur
 • el Noi del Sucre, el Timbaler del Bruc
 • Che Guevara, Al Capone, Malcolm X, Magic Johnson, Nat King Cole
 • Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid; Dolores Ibárruri Gómez, la Passionària

En llengües diferents del català, la inicial de l'article s'escriu amb majúscula: Domínikos Theotokópoulos, El Greco; Juan Martín Díaz, El Empecinado; Giovanni Antonio Canal, Il Canaletto; Josep de Ribera i Cucó, Lo Spagnoletto

Els pseudònims substitueixen el nom de la persona:

 • Averrois [per Abu-l-Walid Muhammad ibn Rušd], el Rector de Vallfogona [per Francesc Vicent Garcia], Víctor Català [per Caterina Albert], Bernardo Atxaga [per Joseba Irazu Garmendia], George Orwell [per Eric Arthur Blair], Molière [per Jean-Baptiste Poquelin]

Tant els uns com els altres s'escriuen en cursiva si acompanyen el nom complet i en rodona si van sols:

 • Dolores Ibárruri Gómez, la Passionària / La Passionària fou una dirigent comunista basca; Leopoldo Alas, Clarín / Clarín és autor de La Regenta; Frederic Soler, Pitarra / Serafí Pitarra fou el fundador del teatre català.

+ Torna al començament

Amb minúscula Amb majúscula

Quan es designen amb un patronímic:

 • els nassarites, el rei haiximita, una reina sassànida

 

 

 

 

Per regla general i en singular:

 • els York, els Lancaster, els Brandenburg, els Habsburg, els Tudor, els Valois, els Hannover, els Romanov, els Grimaldi, la dinastia Han, la dinastia Ming, la dinastia Tang, la dinastia Yuan

Tradicionalment, però, el nom d'algunes dinasties s'ha pluralitzat: els Àustries, els Borges, els Borbons, els Capets, els Plantagenets, els Trastàmares


+ Torna al començament

 
Amb minúscula Amb majúscula

Tant si es fa referència a la persona concreta com si no:

 • el rei Felip, el príncep de Mònaco, el comte de Barcelona, el duc de Windsor
 • l'alcalde, el regidor de Cultura, el diputat, el governador civil, el president de la Generalitat, el president Pujol, el director general de Política Lingüística, el conseller de Sanitat, el ministre de Defensa, l'ambaixador soviètic
 • el tinent López, el caporal Santos
 • el bisbe de Vic, el bisbe Jubany, fra Ginebró, l'abat de Poblet
 • el jutge Garzón, l'enginyer Torres, l'arquitecte Puig
 • el rector, la vicerectora, la secretària del Consell Social, el secretari general, el director de programa, la cap d'estudis, personal acadèmic, professor associat, professor visitant, professor emèrit, personal d'administració i serveis, administratiu, bibliotecària, becari, telefonista, bidell, personal del grup I, personal laboral, personal funcionari, doctorand, catedràtic
 • és enginyera de camins

En l'encapçalament de la correspondència, quan el càrrec s'utilitza en comptes del nom de la persona interessada:

 • Senyor President, [...]
 • Senyor Director General de la UNESCO, [...]

Quan els càrrecs van precedits de formes protocol·làries o formen part d'una designació oficial:

 • Sa Majestat el Rei, Molt Honorable Senyor President [però: Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, president de la Generalitat], el Rector Magnífic de la UOC, Il·lustríssima Senyora Alcaldessa, Il·lustre Senyora
 • el títol d'Enginyer Industrial

Quan els càrrecs o títols han esdevingut un nom literari o artístic, tant en català com en altres llengües:

 • el Rector de Vallfogona, el Baró de Maldà, el Marquès de Sade
 • l'Arcipreste de Hita, Lord Byron, l'Abbé de Saint-Pierre, el Preste Joan, Fra Angelico [però: fra Luis de León]

+ Torna al començament

Amb minúscula Amb majúscula

Per regla general:

 • sant Antoni, santa Teresa de Jesús, arc de sant Martí, lliri de sant Antoni
 • mossèn Cinto, sor Isabel de Villena, sor Juana Inés de la Cruz
 • senyor Esteve, senyora Ramona

Quan els tractaments són en llengües diferents de la catalana:

 • Sir Winston Churchill, Lady Di
 • Monsieur Dupont, Madame de Pompadour, Frau Maria Braun, Don Pedro García, Don Bosco, Don Juan Manuel
 • la detectiva Miss Marple

+ Torna al començament

Amb minúscula Amb majúscula
 
 • Sa Majestat, Molt Honorable Senyor, Magnífic Senyor, Il·lustre Senyora, Sa Santedat

+ Torna al començament

Amb minúscula Amb majúscula
 
 • Afm. / Afma. [abrev. d'afectíssim / afectíssima]
 • Dir. [abrev. de director / directora]
 • Dr. / Dra. [abrev. de doctor / doctora]
 • Magfc. Sr. [abrev. de Magnífic Senyor]
 • Llic. [abrev. de llicenciat / llicenciada]
 • M. Hble. Sra. [abrev. de Molt Honorable Senyora]
 • Mn. [abrev. de mossèn]
 • N. Sr. / N. Sra. [abrev. de Nostre Senyor / Nostra Senyora]
 • Pres. [abrev. de president / presidenta]
 • Prof. [abrev. de professor / professora]
 • Sr. / Sra. [abrev. de senyor / senyora]
 • St. / Sta. [abrev. de sant / santa]

+ Torna al començament