Nomenclatura pròpia de la UOC

Cercador de nomenclatura


Per a consultar la nomenclatura de la UOC (en català, castellà, anglès i francès), entreu al Cercador de nomenclatura. Hi trobareu els noms de les àrees, grups operatius, càtedres, gabinets i oficines de la UOC; els càrrecs i professionals que hi treballen; els noms dels estudis i les titulacions, i els noms d'algunes institucions i organismes universitaris.

Aquesta nomenclatura universitària en quatre llengües vol ser una eina de suport a la comunitat universitària, d’acord amb els Principis generals de política lingüística de la UOC i l’estratègia d’internacionalització de la Universitat. Com a eina de treball, s’anirà completant i millorant a partir de la pràctica diària, l’evolució de l’activitat universitària i les observacions que ens vulgueu fer arribar a serveiling@uoc.edu.

Criteris de nomenclatura

  • En totes les llengües i en tots els textos, el nom propi és Universitat Oberta de Catalunya (denominació que no es tradueix a altres idiomes) o UOC.

  • Els noms d’àrees, grups operatius, entitats, càrrecs i professionals de l’estructura de la UOC s’expressen en la llengua en què es redacta el text on apareixen, tot seguint les traduccions que figuren en la nomenclatura oficial. No es tradueixen, però, el nom de la universitat (Universitat Oberta de Catalunya) i el d’alguna entitat que la nomenclatura ja mostra amb nom idèntic en tots els idiomes.

  • Els noms propis d’institucions públiques es tradueixen (llevat que la institució no ho vulgui); els noms propis d’entitats privades no es tradueixen.

+ Torna al començament

El Servei Lingüístic de la UOC recomana la varietat britànica de la llengua anglesa i l’ortografia de l’Oxford English Dictionary (per exemple, organize i analyse) en els textos institucionals. Malgrat això, en els casos de l’eLearning Innovation Center i l’eHealth Center fem servir una grafia americana.

+ Torna al començament

  • Els noms de càrrecs van amb minúscula (llevat de si comencen paràgraf, com ara en les targetes de visita). Més informació

El rector assistirà a la conferència.
La vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca presentarà els ponents.
La directora de l’àrea exposarà la planificació semestral.

  • Els noms d’àrees, càtedres, grups operatius, gabinets, les set àrees docents de la UOC, etc. van amb majúscules. Més informació

Per a consultes legals, adreceu-vos a l’Assessoria Jurídica.
L’Àrea de Persones us n’informarà.
Els Estudis d’Economia i Empresa amplien el seu catàleg formatiu.

  • Els noms propis de graus, llicenciatures, diplomatures, màsters universitaris i propis, postgraus, especialitzacions i doctorats van amb majúscula inicial i majúscula en tots els substantius i adjectius. Els substantius comuns que designen el nivell d’estudis (grau, llicenciatura, diplomatura, màster universitari, màster, postgrau, especialització, etc.) no formen part del nom propi i, per tant, van amb minúscula (llevat de si comencen paràgraf). Més informació

És professora del grau d’Història, Geografia i Història de l’Art.
Ha fet el doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement.
Seguia estudis d’Enginyeria Informàtica.
Ha superat el postgrau de Direcció i Lideratge en Gestió Clínica.
El màster d’Art Contemporani és interuniversitari.
Ha cursat una especialització de Negocis Digitals.

  • Els noms d’assignatures, cursos, tallers i seminaris van amb majúscula inicial i minúscula en la resta de paraules. Més informació

Imparteix l’assignatura de Matemàtiques aplicades a l’empresa.
El curs de Gestió empresarial d’esdeveniments consta de 5 crèdits.
El taller Eines informàtiques per al psicòleg s’impartirà la setmana vinent.

  • Els noms comuns que designen la persona titulada en un determinat nivell (graduat/graduada, màster, especialista, postgraduat/postgraduada, doctor/doctora, etc.) s’escriuen amb minúscula, tret de les denominacions completes dels títols que apareixen en els certificats.

Joan Sureda és postgraduat en Neuropsicologia de les Lesions Sobrevingudes.
Els doctors en Sociologia poden optar a aquestes beques.
Títol de Graduat en Sociologia. [nom del títol en un certificat]

+ Torna al començament

  • La preposició que uneix un nivell d’estudis (assignatura, grau, enginyeria, màster, especialització, postgrau, doctorat, etc.) i el nom propi de l’estudi és de.

l’assignatura d’Anglès III
el grau de Ciències Socials
la doble titulació d’Enginyeria Informàtica i d’Administració i Direcció d’Empreses
el màster de Ciutat i Urbanisme
el doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement

  • La preposició que uneix la persona titulada en un determinat nivell (graduat/graduada, màster, especialista, postgraduat/postgraduada, doctor/doctora, etc.) i el nom propi de l’estudi és en, tret d’enginyer/enginyera, en què la preposició és de.

els graduats en Llengua i Literatura Catalanes
P. Casavella és màster en Direcció d’Empreses Digitals.
Són especialistes en Anàlisi Digital.
Amb aquest títol sereu postgraduats en Art Contemporani.
P. Nebot és enginyera de Telecomunicacions.

+ Torna al començament