Resum de les novetats ortogràfiques

Presentem esquemàticament les principals novetats derivades de l'aprovació de l'Ortografia catalana (IEC, 2016), incloent-hi les modificacions del 2021. Remetem als enllaços per a més informació.

  1. Es modifica l'ús del guionet en alguns casos.
  2. Es redueix a quinze paraules la llista de mots amb accent diacrític: , déu, és, , més, món, pèl, què, , , sòl, són, , ús i vós.
  3. Es recull la tradició de l'àmbit lingüístic valencià de representar amb accent agut els mots que es pronuncien amb e tancada en aquest parlar (que és oberta o neutra en altres parlars): café, comprén, francés, admés...
  4. Se suprimeix la dièresi en alguns derivats amb el sufix -allaical, trapezoidal...
  5. Algunes paraules passen a doblar la r: arrítmia, cefalorraquidi, corresponsable, erradicar, otorrinolaringòleg...
  6. Algunes paraules compostes passen a escriure's amb inicial del segon formant quan va seguida de s + consonant: arterioesclerosi, cirroestrat, electroestàtic, termoestable...