Lliçó inaugural 2015-2016

Art i coneixement per a construir el que és comú. Manuel Borja-Villel

Aquest nou curs, la lliçó inaugural es trasllada a Madrid gràcies a la invitació de Manuel Borja-Villel, director del Museu Reina Sofía. Generosament, ens ha obert aquest museu i hem enregistrat la lliçó dins d’una de les seves sales més emblemàtiques: la del Pavelló de la República de 1937, on s’exposa, entre altres obres, el Guernica.

Fa vint anys, la UOC va néixer fruit de la innovació en el context universitari; dues dècades després, hem arribat a un acord amb el Museu Reina Sofía per crear el primer títol de grau de Belles Arts en línia al món. Ens uneix no tan sols la voluntat comuna d’innovar en els formats, sinó també la vocació de comprendre el paper de l’art i el coneixement en les nostres societats i de les transformacions que viuen les institucions museu i universitat.

Veure tota la Lliçó inaugural