Mitjançant aquest avís, la Universitat Oberta de Catalunya –en endavant UOC–, amb domicili social a l'avinguda del Tibidabo, núm. 39-43 (08035 Barcelona), informa els usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

La utilització del lloc web de la UOC i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les


En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis, que ens siguin facilitades mitjançant les nostres adreces de correu electrònic o les que se’ns facin arribar i que siguin necessàries per a la gestió de la docència i la titulació, s’inclouran en els nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular de les quals és la UOC. Així mateix, quan una persona empleni qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i accepti l’enviament o ens enviï un missatge electrònic amb dades personals, autoritza –i consent– expressament la UOC a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La UOC no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament


Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la UOC o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic, amb les finalitats següents:

a) Gestió administrativa i execució i desenvolupament de tota activitat docent i institucional pròpia de la UOC, i gestió de l'usuari en els diferents serveis posats a la seva disposició (a efectes merament informatius: sol·licitud d'informació sobre titulacions i postgraus, sol·licitud d'accés a la UOC...). 

b) Subscripció a UOC Papers, articles, estudis, revistes, butlletins i espais digitals.

c) Borsa de feina per a treballar amb nosaltres i a les empreses del Grup UOC, i també per a convocatòries de nou professorat. 

d) Gestió, execució i oferiment de serveis del Campus Virtual (a efectes merament informatius: organització d'activitats culturals i esportives, viatges, reunions...), que, independentment de les normes establertes aquí, es regiran per una normativa específica de compliment obligat per part de tots els membres de la comunitat. L'usuari queda informat i accepta que ser membre del Campus Virtual implica que qualsevol membre autoritzat de la comunitat virtual pugui accedir a les seves dades publicades des de qualsevol part del món. 

e) Informació o inscripció d'empresa associada o col·laboradora de la UOC per al seu desenvolupament. 

f) Gestió del Campus per la Pau, per a la informació o inscripció com a empresa col·laboradora i per a la gestió i inscripció com a voluntari del Campus. 

g) Comercials: quan la persona interessada tramet les dades personals i l'adreça electrònica a la UOC, n'autoritza expressament la utilització a l'efecte de comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que es facin per correu electrònic que la UOC o les entitats pertanyents a l'àmbit docent de la UOC duguin a terme amb alumnes, antics alumnes, membres del campus virtual, empreses associades i col·laboradores, voluntaris del Campus per la Pau i, en definitiva, qualsevol persona que ens faciliti les dades personals per a qualsevol de les finalitats descrites, a més de possibles interessats, per a informar-los de les activitats o notícies, cursos, programes, etc., i de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l'activitat institucional que s'hi desenvolupa. 

La UOC es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3. Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals


Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades personales des d'aquí.

4. Seguretat


La UOC, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades


L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament en l'àmbit intern i per a les finalitats indicades, de manera que no les cedim ni comuniquem a cap tercer, llevat que l'usuari ens hi autoritzi expressament i en els casos previstos legalment.

Únicament ens autoritza expressament a comunicar les seves dades personals, sempre que no ens indiqui el contrari, en els casos següents:

1. A les empreses que componen el Grup UOC, S.L –Oberta UOC Publishing, S. L., Xarxa Virtual de Consum, EducaciOnline, S.L.– per a l'oferiment de serveis (editorial, multimèdia, cooperativa de compres i altres estudis), especialment d'ofertes d'ocupació. En tots els casos, s'identificarà l'empresa destinatària de les seves dades i la finalitat de la comunicació. Mitjançant l'acceptació d'aquesta clàusula, es dóna per informat del que es disposa en l'article 27 de la LOPD, relatiu a la comunicació de la primera cessió de dades.

2. L'usuari consent que, en formar part del Campus Virtual, les seves dades identificatives i la imatge, i totes les dades que voluntàriament afegeixi al seu perfil, siguin accessibles per a tots els membres de la comunitat del Campus, si bé tots estan subjectes al compliment de la normativa que el regula.

3. L’usuari consent la cessió de les seves dades personals i acadèmiques entre la UOC i les universitats triades per l’estudiant per a fer intercanvis formatius, i també, en cas que la universitat triada sigui fora de l’espai econòmic europeu, consent la transferència internacional de les dades.

4. L’usuari consent la cessió de les seves dades personals i acadèmiques a entitats i organismes dependents de l’Administració Pública per a l’elaboració i emissió d’informes amb finalitats estadístiques.

5. En els supòsits en els quals la UOC apliqui un descompte a la matrícula d’un estudiant en el marc d’una col·laboració amb altres entitats, públiques o privades, els podrà cedir les seves dades amb l’objectiu de corroborar-ne la identitat.

6. En el cas de cursar programes formatius impartits juntament amb una altra entitat, l’estudiant consent la cessió de les seves dades personals i acadèmiques a l’efecte de gestionar l’execució i el desenvolupament de l’activitat docent i de rebre comunicacions sobre la seva oferta formativa.

L'acceptació de l'usuari que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera establerta en aquest paràgraf sempre té caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

La UOC posa a disposició de l'usuari diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la UOC queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

6. Galetes


Amb aquest avís, la UOC comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la UOC són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La UOC utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la UOC pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

Consulteu la política de galetes.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic


En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de privacitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de privacitat


Aquesta política de privacitat ha estat establerta amb data 5/06/2007. La UOC es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la UOC hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.