26/5/22 · Institucional

«La transformació del sistema educatiu va més enllà de la simple digitalització»

sílvia sivera

Sílvia Sivera dirigeix l'eLinC, el motor d'innovació educativa en e-learning de la UOC

Sílvia Sivera, directora de l'eLearning Innovation Center

 

Sílvia Sivera, experta en creativitat i comunicació, assumia fa poc més d'un any la direcció del nou eLearning Innovation Center (eLinC) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), una evolució més decidida cap a la innovació en relació amb l'anterior eLearn Center. En aquesta entrevista ens parla d'innovació educativa i de la transformació digital de l'educació, un procés, explica, "que ha d'anar molt més allà de la simple digitalització".

 

Sílvia Sivera, experta en creativitat i comunicació, assumia fa poc més d'un any la direcció del nou eLearning Innovation Center (eLinC) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), una evolució més decidida cap a la innovació en relació amb l'anterior eLearn Center. En aquesta entrevista ens parla d'innovació educativa i de la transformació digital de l'educació, un procés, explica, "que ha d'anar molt més allà de la simple digitalització".

Un any després d'assumir la direcció de l'eLinC ja es veu clarament una nova orientació. Quin sentit té aquesta aposta per la innovació?

La pandèmia ha provocat que altres institucions universitàries i educatives transitin cap a l'e-learning o aprenentatge en línia, i la UOC, com a universitat pionera en el món digital, ha d'anar un pas al davant. La innovació és el camí per aconseguir-ho, i l'eLinC ha de ser el cor que faci bategar les innovacions i les propagui de cap a cap de la Universitat, amb una clara intenció, a més, de transferència del coneixement que hem adquirit durant més de vint anys en l'àmbit de l'educació digital al llarg de la vida.

Com estimulen la innovació?

L'eLinC vetlla perquè el model educatiu de la UOC continuï essent singular i evolucioni a partir de les demandes dels estudiants i els canvis de l'entorn, és a dir, segons les noves possibilitats tecnològiques, l'evolució de la societat, el mercat laboral i el context de cada moment.

Estem assentats en quatre pilars que connecten amb la innovació. Un grup del nostre equip opera en l'assessorament per al disseny de l'aprenentatge i acompanya el professorat en la transformació de les assignatures i la formació. Un segon grup se centra a estimular els processos d'innovació educativa, creant un ecosistema en què les idees es puguin portar a la pràctica per provar-les, analitzar-les i avaluar-ne l'impacte real en la docència i l'aprenentatge. Hi ha un tercer grup especialitzat en learning analytics, que obté evidències basades en dades per ajudar en els processos de millora i d'innovació docent i, finalment, tenim un grup dedicat a generar i transferir el coneixement, que també detecta noves tendències.

En quin aspecte del sistema educatiu és més necessària la innovació? 

Hi ha marge de millora en l'àmbit metodològic i en un pla tecnològic, però, primer de tot, és necessari canviar la mentalitat. Hi ha hagut un canvi cultural, que ha resultat en una transformació del sector educatiu, però cal fer un pas més, no quedar-se únicament amb la simple digitalització del sector educatiu.

«És necessari donar més temps al professorat i als investigadors perquè innovin»

Quin canvi pot aplicar una universitat per millorar en innovació?

Hi pot haver canvis metodològics, tecnològics, però, especialment, es necessita una aposta contundent de les institucions per aportar més recursos als processos d'innovació i donar més temps al professorat i als investigadors perquè innovin. També cal establir polítiques d'ajuda que afavoreixin aquest canvi de mentalitat i tenir en compte l'estudiant en tot el procés de la innovació, des de l'inici fins al final.

Parla de recerca en aprenentatge en línia o e-learning, que és un dels bastions de la Universitat. Com es connecta l'eLinC amb la recerca de la Universitat?

La recerca en e-learning es fa en tots els estudis de la UOC i també a l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Hi ha vint grups de recerca en e-learning, a més de professors a títol individual que investiguen en aquest àmbit des de les seves diferents disciplines. Per catalitzar-la, la UOC s'ha dotat del Comitè Impulsor de la Recerca en E-learning, del qual forma part l'eLinC. La recerca en aprenentatge en línia és un dels focus temàtics principals de la producció científica en la història de la Universitat, i és sens dubte un motor de la innovació. L'eLinC està al dia del nou coneixement per capitalitzar-lo i possibilitar també que es pugui fer més recerca aplicada. 

Quins canvis fruit de la innovació s'han aplicat al model UOC i a altres institucions? 

Un gran avenç metodològic dels darrers temps és el pla de transformació de les assignatures de la UOC, l'anomenat Repte Niu, que representa un canvi absolut de paradigma respecte a com es dissenyaven les assignatures fins fa un temps. Tenim en compte les competències que ha de treballar l'estudiant per al seu futur professional i, a partir d'aquí, dissenyem uns reptes d'aprenentatge i s'encarreguen els recursos o es fa la cura de continguts que l'estudiant necessitarà per resoldre'ls. Abans es feia a l'inrevés, partíem d'uns continguts que havien d'aprendre's i es dissenyava l'assignatura entorn d'aquests continguts.

Quins nous projectes han d'arribar?

A part dels grans projectes estratègics que ja estan en marxa, com Folio, GRAF o el mateix Repte Niu, tenim diversos programes pilot a punt de transferir-los. Un d'aquests projectes és CodeLab, un projecte per a programar en línia; un altre és Inclou, que té per objectiu fer més accessibles els recursos d'aprenentatge, aptes per a estudiants amb diversitat funcional. També hem portat a terme pilots amb xatbots, i amb les noves aules Canvas de la UOC s'obriran una infinitat de possibilitats. A més, comptem amb un ecosistema d'empreses educatives tecnològiques start-ups i spin-offs que s'han creat entorn de la UOC, amb les quals podem generar més projectes d'innovació.

Més enllà de la innovació, l'eLinC ofereix assessorament a institucions d'ensenyament superior que es volen transformar digitalment. Quins serveis ofereixen? 

Treballem amb les organitzacions respectant els seus propis models, adaptant-nos a les seves necessitats, i ajudant-les en els processos de transformació digital dels seus models educatius, però també organitzatius i de serveis. És un assessorament flexible, és a dir, podem incidir tant en la sensibilització dels equips directius, com en la formació dels docents

Al llarg d'aquests anys hem assessorat diverses organitzacions, especialment de l'Amèrica Llatina: universitats de renom com la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, o el Perú, Uninorte de Colòmbia o Universitat Catòlica de Cuenca (UCACUE) de l'Equador, entre moltes altres.

«El learning analytics tindrà una importància cabdal per aportar evidència a la millora de la docència i la innovació»

L'estudi i anàlisi de les dades massives, el big data, s'està estenent a molts camps. Per a què pot ser útil en l'educació?

Tot el que està relacionat amb el learning analytics tindrà una importància cabdal en el futur per aportar evidència a la millora de la docència i la innovació. A la UOC ja ajuda a prendre decisions estratègiques. Basant-nos en dades pròpies, analitzem aspectes com el rendiment dels estudiants, l'ús de recursos i eines del Campus Virtual, l'afectació de la pandèmia en els estudiants, etc. Aquestes dades ens ajuden a facilitar l'adaptació dels nous estudiants, per exemple, o a prevenir l'abandonament dels estudis. És una àrea amb un potencial enorme. 

Des de la seva funció d'observatori de tendències en e-learning, pot definir quines són les tendències principals d'aquest moment i com veu l'educació en línia del futur?

El futur passa per entendre que els estudiants estan en el centre del procés d'aprenentatge i que no sols aprenen en la universitat, sinó també fora. Estem en un món híbrid i tota innovació que se centri en el procés d'aprenentatge, més que en el procés d'ensenyament, ens donarà una pista ferma per desplegar canvis que tinguin impacte en la vida dels estudiants i en la societat en general.

En l'aspecte tecnològic, les tendències inclouen aplicar a l'educació en línia tecnologies emergents com la intel·ligència artificial, el machine learning, la realitat virtual i augmentada, la qual cosa s'ha popularitzat com a metavers, el blockchain, i els xatbots. Tot això ajudarà a augmentar la personalització, des dels processos de matriculació fins a l'acreditació amb microcredenciales. També millorarà l'experiència d'aprenentatge i els estudiants seran més actius en el disseny dels seus propis itineraris d'aprenentatge i programes formatius a mida. A més, permetrà que el rol de docent aporti més valor d'acompanyament perquè hi haurà tasques que estaran automatitzades. 

Avui dia, hi ha molt en joc. Per reforçar aquesta missió de fars i radars de la innovació educativa en el món, des de l'eLinC hem llançat aquest mes el pòdcast Días singulares, universidades singulares, amb la intenció de preguntar, compartir i debatre amb experts de tot el món el més nou de l'ensenyament superior.

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.

Més informació: research.uoc.edu #25anysUOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional