9/5/22 · Recerca

Una nova teràpia psicològica es mostra eficaç en dones amb fibromiàlgia i depressió

Un treball de la UOC, la UB i la UDLA mostra que la teràpia de constructes personals és tan eficaç com una teràpia psicològica estàndard a l'hora de millorar els símptomes depressius i la qualitat de vida de les pacients amb fibromiàlgia
Les dues teràpies van reduir els símptomes de depressió en aproximadament el 60 % de les dones participants en l'estudi
L'estudi obre la porta a poder personalitzar més els tractaments
La teràpia de constructes personals millora els símptomes de depressió en dones amb fibromiàlgia (Imatge: Engin Akyurt, Unsplash)

La teràpia de constructes personals millora els símptomes de depressió en dones amb fibromiàlgia (Imatge: Engin Akyurt, Unsplash)

La fibromiàlgia és una malaltia reumatològica d'origen desconegut que es caracteritza per un dolor crònic i que moltes vegades s'acompanya de símptomes de depressió. Afecta fonamentalment dones i no té cura, però diferents tractaments poden ajudar a alleujar-ne els símptomes.

La teràpia psicològica de tipus cognitivoconductual és una de les eines que s'empren i que ha mostrat ser d'utilitat. Ara, un estudi multicèntric amb participació d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), de la Universitat de Barcelona (UB) i de la Universitat de les Amèriques (UDLA) de l'Equador, publicat en accés obert en la revista International Journal of Clinical and Health Psychology, ha provat que una altra forma de teràpia psicològica, anomenada teràpia de constructes personals, és igual d'eficaç a l'hora de reduir els símptomes depressius i de millorar la qualitat de vida de les pacients. Per a Mari Aguilera, investigadora del grup interuniversitari GRECIL, professora de la UB i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, i coautora principal de l'estudi, juntament amb la investigadora de la Universitat de les Amèriques Clara Paz, aquests resultats impliquen poder "obrir el ventall de teràpies eficaces i guanyar en flexibilitat per adaptar-se a les particularitats i necessitats de cada pacient".

106 dones en un estudi pioner i multicèntric

El treball, coordinat pel catedràtic de la Facultat de Psicologia i l'Institut de Neurociències de la UB Guillem Feixas, va incloure 106 dones amb fibromiàlgia i símptomes depressius que eren ateses en deu llocs diferents: dos centres de salut mental i vuit centres d'atenció primària. L'associació entre fibromiàlgia i depressió és freqüent en aquestes pacients i sembla anar en els dos sentits: l'una augmenta el risc i empitjora les característiques de l'altra.

Les voluntàries van seguir una teràpia psicològica setmanal durant prop de quatre mesos. La meitat va rebre una teràpia estàndard de tipus cognitivoconductual, que ja s'ha mostrat moderadament eficaç en aquesta mena de pacients. L'altra meitat va seguir un tractament basat en la teràpia de constructes personals, un enfocament diferent i "centrat en la identitat de les persones, en com es veuen a si mateixes, com veuen el que els passa i com veuen els altres", explica Joan Carles Medina, també autor del treball i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i investigador de la UB.

Els resultats de l'estudi mostren que totes dues teràpies van reduir els símptomes de depressió en aproximadament el 60 % de les dones participants i que no hi ha diferències significatives entre tractaments. A més, també mostren millores quant a l'impacte de la malaltia en el funcionament diari i respecte al dolor. En concret, gairebé una de cada quatre pacients que van rebre la teràpia de constructes personals va millorar el funcionament de manera rellevant a mitjà termini, i una de cada sis va veure disminuït el dolor.

Més eines per a la personalització

"La fibromiàlgia no té una causa concreta coneguda i tampoc té cura, però una millora psicològica repercuteix en la salut física", detalla Aguilera. Això sobretot és important en una malaltia que "encara és qüestionada per alguns metges i a la qual moltes vegades es dona menys importància pel fet que afecta majoritàriament dones", afegeix.

La teràpia estàndard de tipus cognitivoconductual "està més interessada en la manera de modificar la conducta que en el perquè d'aquesta", comenta Aguilera, mentre que la teràpia de constructes personals se centra especialment "en com construeixes el teu món i a què dones significat. Però no es tracta tant d'enfrontar-les com de comprovar que les dues poden ser útils des d'una posició diferent".

Alguns treballs havien mostrat, per exemple, que la teràpia de constructes personals podia ser eficaç en el tractament de la depressió. Tanmateix, més enllà d'un petit estudi pilot, "és la primera vegada que s'estudia i es demostra que aquest tipus de teràpia pot ser d'ajuda per a pacients amb fibromiàlgia", explica Medina. Disposar de més recursos provats permet adequar-se a les preferències de les pacients. "Ens serveix per personalitzar i adaptar més bé els tractaments. Tenim més eines per escoltar, aprendre i proposar estratègies", conclou.

L'estudi ha rebut finançament del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya.

Aquesta recerca afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar.

Article de referència:

Mari Aguilera, Clara Paz, Marta Salla, Victoria Compañ, Joan Carles Medina, Leticia Medeiros-Ferreira, Guillem Feixas. (2022). Cognitive-behavioral and personal construct therapies for depression in women with fibromyalgia: a randomized controlled trial. International Journal of Clinical and Health Psychology, 22(2). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2022.100296

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.

Més informació: research.uoc.edu #25anysUOC

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Recerca