19/1/23 · Recerca

El nou hub de recerca de la UOC impulsa vuit laboratoris especialitzats en un entorn col·laboratiu i interdisciplinari

La Universitat té 577 persones dedicades a la recerca i a la innovació i 51 grups de recerca
Els vuit laboratoris ofereixen serveis en tecnologies de realitat virtual, neuroimatge o impressió 3D, entre d'altres
Donaran servei dins i fora de la Universitat
El coordinador del XR Lab, laboratori de tecnologies immersives, Pierre Bourdin, comprova el nou equipament. (Foto: Lina Vanesa Lopez Ortiz, UOC)

El coordinador del XR Lab, laboratori de tecnologies immersives, Pierre Bourdin, comprova el nou equipament. (Foto: Lina Vanesa Lopez Ortiz, UOC)

El 28 d'octubre es va inaugurar el Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), peça fonamental de l'ecosistema de la Universitat des d'on impulsar "la recerca interdisciplinària, de frontera i excel·lent per aportar solucions en tres eixos globals en què tenim expertesa reconeguda: l'aprenentatge en línia, la salut digital i la societat xarxa", com va assegurar durant l’acte d’inauguració Josep A. Planell, rector de la UOC.

Situat al complex de Can Jaumandreu, al 22@ —districte tecnològic i d'innovació a Barcelona—, el nou hub disposa de 2.700 metres quadrats, és l'espai comú de les 577 persones dedicades a la recerca de la UOC, entre investigadores i investigadors, personal tècnic i direccions científiques, i és la seu dels centres de recerca Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i eHealth Center (eHC), i del programa de recerca en e-learning.

En el Hub, s'hi han ubicat els UOC Labs, vuit laboratoris de recerca dissenyats en un entorn col·laboratiu. Juanjo Martí, coordinador dels laboratoris, apunta la importància d'aquest nou entorn com a potenciador del treball entre disciplines. "Si volem reforçar la recerca interdisciplinària, els laboratoris, com un peça més per facilitar la recerca, han de poder ser utilitzats pels diferents grups de recerca. Per aquest motiu també cada laboratori ofereix un catàleg de serveis que poden ser sol·licitats pels investigadors", afirma. "En una primera fase, els serveis dels laboratoris estan orientats als investigadors de la UOC i, posteriorment, alguns d'aquests serveis es proporcionaran a la resta de la comunitat UOC, i també a institucions i personal investigador de fora", afegeix Martí.

Els vuit laboratoris del Hub es divideixen entre els sis específics, vinculats a àmbits concrets de recerca (el Neuro Lab, l'XR Lab, l'Audiovisual & Sound Lab, el Social Networks & Gaming Lab, el Design & Maker Lab, i el Wireless Networks Lab), i els dos laboratoris generalistes de servei transversal (el Tech Lab i el Data Science Lab).

Laboratoris especialitzats

Neuro Lab: l'estudi del cervell

El Neuro Lab és un espai de recerca en neuropsicologia i neurociència que segueix les petjades del Cognitive NeuroLab. Està centrat en l'estudi dels processos cognitius humans, les seves alteracions i la seva recuperació o rehabilitació. En aquest laboratori s'estudia l'eficàcia d'intervencions no farmacològiques en el dany cerebral, les malalties neurodegeneratives i les malalties mentals, principalment a través de tècniques d'estimulació cerebral no invasiva. També fan recerca dirigida a cercar biomarcadors d'aquestes malalties basats en la neuroimatge i l'aplicació de la intel·ligència artificial per comprendre i diagnosticar més bé les patologies, passant per l'estudi del funcionament normal del cervell.

"Esperem que, a més dels integrants del Cognitive NeuroLab, el nou laboratori estigui dotat amb personal especialitzat per potenciar la recerca a l'àrea de la neuropsicologia i la neurociència", comenta la coordinadora del laboratori, Elena Muñoz, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i investigadora principal del grup de recerca Cognitive NeuroLab.

XR Lab: tecnologies immersives

Dins dels laboratoris de nova creació hi ha l'XR Lab, dedicat a les tecnologies immersives (realitat virtual, realitat augmentada i realitat mixta). Les principals línies de recerca s'engloben entorn de les tecnologies immersives, així com les aplicacions en salut i del món de l'educació.

Oficialment, existeix des de la creació del Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació, tot i que a la UOC s'investiga en tecnologies immersives des de fa temps. "Vaig començar a fer recerca en aquest àmbit a la UOC el 2015", detalla Pierre Bourdin, professor i investigador dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT) i coordinador de l'XR Lab. "Hem publicat articles sobre tecnologies immersives en l'educació superior, sobre aplicacions, reptes i bones pràctiques, sobre com l'alteració del retorn visual d'un avatar pot influir inconscientment en l'amplitud del moviment i l'activitat muscular de la persona que l'encarna...", explica Bourdin, que espera que, gràcies a la creació d'aquest laboratori, es pugui fer "molt més a curt i mitjà termini".

A part de Bourdin, enginyer informàtic especialista en realitat virtual i tecnologies immersives, compta amb Rubén Nieto, psicòleg investigador de l'eHealth Lab i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, expert en tecnologies immersives per al tractament del dolor, i David Merino, professor dels EIMT i investigador del grup AIWELL de l'eHC, físic especialitzat en tecnologies immersives per a problemes de visió i aplicacions en oftalmologia.

Audiovisual & Sound Lab: creativitat i experimentació cultural

Entre els laboratoris de la UOC de nova creació que formen part del nou Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació n'hi ha tres que tenen molts vincles en comú. Es tracta de l'Audiovisual & Sound Lab, el Social Networks & Gaming Lab i el Design & Maker Lab. Coordinats per Daniel Aranda, sotsdirector de recerca dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, i Efraín Foglia, professor i investigador dels mateixos estudis, són uns laboratoris oberts a l'experimentació cultural i orientats a la recerca i la transferència, la creativitat i la innovació.

"Aquests laboratoris es creen també amb la intenció de contribuir de manera decisiva a l'evolució d'eines i recursos d'aprenentatge de la UOC i de la universitat del futur. I, a més, tenen com a finalitat el desenvolupament cooperatiu universitat-societat amb projectes de caràcter experimental en l'àmbit de la creativitat i l'audiovisual", destaca Aranda.

L'Audiovisual & Sound Lab és un espai multidisciplinari de caràcter visual i sonor on l'equip investigador pot produir i experimentar en la creació de continguts de vídeo i àudio adaptats als nous escenaris que catalitza internet, optant pels nous formats audiovisuals i les noves audiències contemporànies.

Social Networks & Gaming Lab: xarxes digitals de comunicació 

Per la seva part, el Social Networks & Gaming Lab està dedicat a la recerca pràctica de les xarxes socials i els entorns de sociabilització digital. És un espai d'interacció entre investigadors, amb equipament per treballar amb ordinadors i dispositius de microelectrònica.

Igual que amb l'Audiovisual & Sound Lab i el Design & Maker Lab, el seu objectiu és produir formats innovadors per a la transferència i difusió del coneixement, integrant aspectes de comunicació i disseny, storytelling avançat, experimentació en mitjans socials del futur, creativitat publicitària d'avantguarda i periodisme d'innovació (visualització, dades, fact-checking). Una de les principals línies de treball d'aquests labs és investigar les transformacions i les formes específiques de comunicació —el cinema i l'audiovisual, el periodisme i la publicitat— en el marc de la societat digital, per tal de fer avançar la recerca i la transferència en creativitat i la innovació en comunicació.

Design & Maker Lab: disseny i fabricació digital

Finalment, el Design & Maker Lab és un espai d'experimentació per al disseny i la fabricació digital que facilita instruments, programari, maquinari i assessorament tècnic amb la finalitat de potenciar la recerca en el futur del disseny i els seus nous processos de manufactura i implementació digital. "El disseny ha experimentat grans transformacions en les últimes dècades vinculades a l'impacte d'internet en totes les activitats professionals. Des d'aquest laboratori s'aprofundirà en la comprensió d'aquests canvis, que inclouen els avantatges de la fabricació digital en l'àmbit del disseny, sempre des d'una mirada crítica a aquestes noves matrius tecnològiques", incideix Foglia.

Wireless Networks Lab: sistemes ciberfísics

El Wireless Networks Lab està ideat per donar suport a la recerca i el desenvolupament de sistemes ciberfísics i vol facilitar la recerca puntera alhora que permet prototipar, mesurar i avaluar sistemes d'aquestes característiques.

Escenari i espai de creació tecnològica del grup de recerca WiNe, va ser creat el 2016 i s'ha anat nodrint amb equipament i resultats tecnològics fruit de projectes de recerca i contractes amb la indústria. Estan especialitzats en sistemes electrònics, disseny d'antenes, sistemes de comunicació i sistemes informàtics. També es complementen amb expertesa en ciència de dades.

"Amb la creació dels laboratoris al 22@, els investigadors joves i els estudiants de màster i doctorat podran treballar de forma més cooperativa i enriquir-se per la presència de companys sèniors amb experiència en la mateixa disciplina o en d'altres. A més, l'espai permetrà que altres investigadors de la UOC puguin veure de primera mà què fa el WiNe i així potenciar sinergies entre investigadors de la UOC", afirma Xavier Vilajosana, investigador principal del grup WiNe de l'IN3 i coordinador del Wireless Networks Lab.

Laboratoris generalistes

TechLab: tecnologia informàtica

El TechLab és un laboratori generalista consolidat, un espai d'experimentació, tant físic com virtual, que dona servei a la docència, la recerca i la innovació dels estudis i els instituts de la Universitat. Així, proporciona instruments, programari, maquinari i assessorament tècnic per desenvolupar competències pràctiques dels estudiants, el suport tecnològic a la recerca i la innovació per a la universitat del futur. Aquesta oferta de serveis es canalitza mitjançant un catàleg i una finestreta única de recepció de la demanda que prioritza, pressuposta i encarrega els diferents projectes al laboratori.  Aquest catàleg de serveis inclou aspectes de docència, recerca i innovació/experimentació.

"El TechLab és l'evolució dels laboratoris tecnològics d'informàtica, que just ara fa vint-i-cinc anys que es van crear per oferir la primera enginyeria en informàtica totalment virtual", recorda el seu director acadèmic, Josep Prieto, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i membre del grup de recerca KISON de l'IN3. En aquesta nova etapa dins l'entorn del nou hub, Prieto assegura que al davant tenen "un gran repte, com és consolidar un TechLab obert a tothom i interdisciplinari, destinat a prestar serveis i amb un model de finançament sostenible".

Data Science Lab: anàlisi de grans volums de dades

El Data Science Lab és un laboratori consolidat de la UOC orientat als investigadors per donar-los suport en tot el procés d'investigació amb dades quantitatives. És a dir, és un espai per gestionar i extreure coneixement a partir de grans volums de dades (dades massives o big data). Fins ara han cooperat amb investigacions amb dades quantitatives des dels centres de recerca facilitant-los la coordinació i disposant d'una visió compartida, una tasca que porten a terme Claudia Malpica, de l'IN3, i Noemí Robles, de l'eHC.

"El Data Science Lab ja fa anys que existeix —explica Juanjo Martí, que també n'és el coordinador— i ha anat evolucionant. El concepte actual va molt lligat al desplegament de l'Oficina de Dades aprofitant la seva posada en marxa, que facilita unificar esforços que permetin fomentar la qualitat de la dada, les capacitats i el talent analític". "La idea —afegeix— és que sigui una eina transversal que doni suport al conjunt d'investigadors de la UOC a partir d'un catàleg de serveis, que és un subconjunt de tot el catàleg que ha elaborat l'Oficina de Dades i que ofereix serveis a tota l'organització".

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital

Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Recerca