14/9/23 · Salut

L'estudiantat universitari percep com a fatalistes i prejudicioses les campanyes de salut sexual

Un estudi de la UOC juntament amb diverses universitats xilenes analitza les dificultats de l'estudiantat universitari en matèria sexual i proposa accions específiques per millorar les campanyes per promocionar una salut sexual saludable
Els impediments que troben els universitaris són poca informació en salut sexual, l'estigma social i la falta de facilitats per tenir relacions segures
L'estudi de la UOC analitza les dificultats de l'estudiantat universitari en matèria sexual i proposa accions per millorar les campanyes dirigides als joves (Imatge: Cottonbro studio, Pexels)

L'estudi de la UOC analitza les dificultats de l'estudiantat universitari en matèria sexual i proposa accions per millorar les campanyes dirigides als joves (Imatge: Cottonbro studio, Pexels)

L'etapa compresa entre la postadolescència i la maduresa és el període de més activitat sexual per a la majoria de les persones. Té lloc un sexe que en aquest moment vital pot no arribar a ser segur ni saludable i, en conseqüència, un factor de risc de morbiditat i mortalitat per les malalties o infeccions de transmissió sexual. Amb l'objectiu d'estudiar les dificultats de l'estudiantat universitari jove en matèria sexual, un equip d'investigadores i investigadors, liderat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Santiago de Xile, la Universitat Bernardo O'Higgins i la Universitat del Desenvolupament de Xile, ha realitzat un estudi que valora els obstacles i facilitats que entorpeixen o fomenten el desenvolupament de conductes sexuals saludables. "Tractem de descobrir què dificulta i què ajuda a promoure conductes sexuals saludables entre el jovent universitari i proposem accions específiques per millorar les campanyes de promoció", resumeix Manuel Armayones, investigador del Behavioural Design Lab de l'eHealth Center de la UOC, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i primer signant de l'article.

El treball, publicat en obert a la revista BMC Public Health, està basat en sistemes de recerca social i models teòrics de disseny del comportament per contribuir a millorar les campanyes de promoció en salut a diferents entorns.

Barreres a la conducta sexual saludable

Mitjançant dinàmiques de grup, el personal investigador va identificar els aspectes que actuen de barrera o de facilitadors de conductes que promouen el sexe segur. Entre altres obstacles, destaca aspectes com ara la falta d'informació, l'estigma social i la falta d'habilitats per tenir relacions sexuals segures, entre altres.

A més, entre les barreres percebudes per la joventut destaca que l'educació sexual està centrada en els aspectes biològics i que les campanyes de conscienciació i promoció estan basades en continguts molt fatalistes, i descriuen prejudicis i desinformació en relació amb l'ús del condó intern o vaginal. "A més, els participants també van identificar barreres als centres de salut per al lliurament de condons i falta d'accés per fer exàmens preventius a la universitat, entre altres aspectes", explica el doctor en psicologia i expert en disseny de comportament de la UOC, Manuel Armayones.

"El que considerem més important per promoure conductes sexuals saludables és una educació sexual integral, l'accés a serveis de salut sexual i reproductiva, i el suport social i familiar", exemplifica Giuliano Duarte, professor lector de la Universitat de Santiago de Xile i estudiant de doctorat de la UOC al laboratori Behavioural Design Lab de l'eHealth Center, dirigit per Armayones. És una promoció en la qual s'ha de fomentar l'accés fàcil a dispensadors de preservatius interns i externs, a centres de salut, per realitzar-se testatges per les diferents infeccions de transmissió sexual, incloent-hi VIH. "S'han de fer campanyes que aconsegueixin integrar "el com i què fer" per tenir conductes sexuals més segures i pensades per fer-ho més fàcil", recomana Duarte.

Important encara que insuficient avanç a les universitats espanyoles

Segons l'últim Rànquing CYD, un indicador per mesurar el rendiment del sistema universitari espanyol, el 57 % de les universitats espanyoles disposa de serveis o programes sobre salut sexual i reproductiva. En l'última dècada, són centenars les universitats que han anat adoptant i desenvolupant aquesta mena de programes sobre salut sexual en els cinc continents, uns serveis que, encara que han suposat un avanç important, encara es poden millorar.

Els autors proposen estratègies com ara la implementació de programes integrals d'educació sexual a la universitat per fomentar la pràctica de sexe segur. Per exemple, crear espais per discutir temes relacionats amb la sexualitat en els quals es puguin promoure de manera contínua serveis de salut sexual i reproductiva accessibles i confidencials per l'estudiantat.

L'equip investigador conclou l'estudi apuntant que les tecnologies digitals poden ser una eina fonamental per arribar a un públic més ampli i divers. Com a exemples, proposen la utilització d'aplicacions mòbils dissenyades en col·laboració amb la joventut o la creació de grups específics de consulta en sistemes de missatgeria, a més de campanyes que combinin material audiovisual dissenyat col·laborativament per la joventut per plataformes com ara TikTok i Instagram.

  

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar; 4, educació de qualitat; 5, igualtat de gènere, i 10, reducció de les desigualtats.

 

Article de referència:

Armayones Ruiz M., Pinto E. L., Figueroa O., Robles N., Prehn D. L., Riquelme F. V. i Anselmi G. D. Barriers and facilitators for safe sex behaviors in students from universidad de Santiago de Chile (USACH) through the COM-B model. A: BMC Public Health [en línia]. Vol. 23, núm. 1, pàg. 677. Disponible a: https://doi.org/10.1186/s12889-023-15489-y

Contacte per a premsa

Sònia Armengou Casanovas
sarmengouc@uoc.edu
+34 619 413 823

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Salut