7/11/23 · Salut

Aplicacions per a la depressió: eficaces, però amb marge de millora

Un estudi amb investigadors de la UOC constata que les intervencions amb el mòbil ajuden a reduir els símptomes del trastorn, sobretot si hi ha suport professional

El projecte avança cap al disseny d'una eina que validi l'eficàcia de les aplicacions disponibles en el mercat, perquè moltes no tenen evidència científica al darrere
paraula ansietat mòbil

L'estudi revela que els usuaris prefereixen les aplicacions senzilles per sobre de les que ofereixen moltes possibilitats (Imatge: Nik, Unsplash)

Un estudi amb participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha constatat que l'ús d'aplicacions per a la depressió pot tenir un efecte significatiu en el tractament dels símptomes d'aquest trastorn mental cada cop més prevalent, especialment quan es tracta d'intervencions híbrides, és a dir, que combinen la tecnologia amb la participació d'un professional. Aquesta és una de les conclusions principals de la recerca que l'equip liderat per Carme Carrion, investigadora principal de l'eHealth Lab, ha obtingut a partir de la recopilació i l'anàlisi de les investigacions científiques més acurades en aquest camp dels darrers anys.

Els investigadors d'aquest grup de recerca, vinculat als Estudis de Ciències de la Salut i col·laborador de l'eHealth Center, han estudiat les aplicacions sobre la depressió en el marc del projecte EvalDepApps, que compta amb finançament de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) i vol aprofundir en la metodologia per avaluar les aplicacions que tenen per objectiu el maneig de la depressió. Gràcies a les investigacions que s'estan duent a terme, el programa desenvoluparà una eina que pretén ajudar pacients i professionals a determinar quines són les millors aplicacions per tractar aquest trastorn, que afecta més del 5 % de la població.

"Als repositoris d'aplicacions n'hi ha desenes que la volen prevenir o tractar, però molt poques tenen evidència científica al darrere o han comptat amb l'ajuda de professionals o pacients", explica Carrion. La revisió de la literatura científica ha permès detectar 29 treballs científics rigorosos que estudien l'eficàcia de les intervencions en salut mòbil aplicada a la depressió. De la seva anàlisi, se'n desprèn que l'ús de les intervencions d'mHealth té un efecte moderat i pot ser un mètode viable per oferir atenció a la salut mental, però també que l'oferta de recursos actual té un alt nivell de diversitat, que en fa difícil la caracterització.

Com més greu és la depressió, més ús

A banda de l'eficàcia per reduir els símptomes depressius, amb les intervencions híbrides aconseguint millors resultats que les purament tecnològiques, un dels patrons observats és que els usuaris prefereixen les aplicacions senzilles i fàcils per sobre de les que ofereixen moltes possibilitats i opcions però que no són tan entenedores. A més, també s'ha vist que, com més alt és el grau de depressió, més tendència hi ha a fer-les servir. En canvi, no s'han observat diferències significatives pel que fa a l'edat o el gènere.

"Tot plegat ens indica la necessitat d'enfocaments personalitzats que tinguin en compte les diferències, les preferències i les necessitats individuals. I, per garantir-ne l'eficàcia, és important prioritzar els principis basats en l'evidència i les eines d'avaluació estandarditzades com les que volem desenvolupar", apunta Andrea Duarte, investigadora de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), adscrita al Servei d'Avaluació del Servei Canari de la Salut (SESCS), i qui ha liderat aquesta metaanàlisi.

En la recerca, d'accés obert, també hi han participat Antoni Pérez Navarro, investigador de l'eHealthLab i professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC; Noemí Robles, de l'eHealth Center, i també personal de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic, la Universitat Internacional de Catalunya i de l'Institut Català de la Salut.

"En general, les aplicacions per a la depressió tenen un efecte moderat en la reducció dels símptomes, però hi ha molta diversitat en les característiques i els components que tenen. Cap d'ells per si sol es relaciona amb més o menys eficàcia, així que caldria anar més enllà d'intentar fer una aplicació per a tothom i saber quina aplicació i amb quines característiques s'ha de desenvolupar per a les persones amb determinades necessitats", explica Duarte.

La investigadora admet que la introducció de la tecnologia en el tractament de la salut mental "encara és a les beceroles", però a la vegada coincideix amb Carrion que és una via que cal explorar: "Vist l'increment de la demanda i la limitació de recursos, per aconseguir millorar l'efectivitat dels tractaments, però també per a l'eficiència del sistema sanitari, serà imprescindible introduir-hi eines tecnològiques, però cal que siguin bones, validades i que aportin valor."

Un cop enllestit aquest estudi, la recerca en aquest camp continua: ara ja s'està treballant en una tesi doctoral sobre com s'hauria d'introduir la tecnologia a Catalunya en el maneig de la depressió lleu i, a més, hi ha diversos tallers programats amb pacients que pateixen o han patit depressió perquè puguin dir-hi la seva i orientar els investigadors sobre les aportacions que afegeixen més valor a les intervencions.

Article de referència:

Duarte-Díaz, A.; Perestelo-Pérez, L.; Gelabert, E.; Robles, N.; Pérez-Navarro, A.; Vidal-Alaball, J.; Solà-Morales, O.; Sales Masnou, A., Carrion. C. (2023): Efficacy, Safety, and Evaluation Criteria of mHealth Interventions for Depression: Systematic Review. JMIR Ment Health;10:e46877; doi: 10.2196/46877

 

Aquest projecte de recerca amb participació de la UOC ha rebut finançament de l'Institut de Salut Carlos III (Ministeri de Ciència i Innovació) i afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS), 3 salut i benestar.

Contacte per a premsa

Sònia Armengou Casanovas
sarmengouc@uoc.edu
+34 619 413 823

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Salut