30/1/24 · Salut

Investigadors de la UOC creen el primer diccionari de metàfores de la salut mental per sensibilitzar sobre el seus trastorns

El repositori està basat en relats de persones amb esquizofrènia, trastorn bipolar o depressió, publicats en blogs i a X

Aquest tipus de metàfores poden tenir usos positius o negatius en discursos públics, en els dels afectats o en els de les persones properes
Home apesarat

Les metàfores no són solament recursos literaris que els escriptors utilitzen per fer més boniques les seves obres. Es tracta d'eines del llenguatge que es fan servir diàriament, en la majoria de casos amb l'objectiu d'entendre i comunicar més bé la realitat que ens envolta. Un grup d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han desenvolupat el Diccionario de metáforas de salud mental, una iniciativa pionera que recull i exemplifica les principals metàfores conceptuals en castellà utilitzades per persones amb malalties mentals greus, principalment esquizofrènia, trastorn bipolar, depressió o trastorn obsessivocompulsiu. El repositori està basat en relats en primera persona que narren la vida amb el trastorn mental, i pot ser útil per a comunicadors i professionals de la salut mental, per a familiars de persones diagnosticades d'una d'aquestes malalties, i fins i tot per als mateixos afectats.

"Es tracta d'un instrument per fer visible el patiment de les persones amb malalties mentals i per sensibilitzar la societat sobre aquesta qüestió. Creiem que aquest diccionari ens pot ajudar a tots a reflexionar sobre la manera com parlem sobre la salut mental i a prendre consciència del poder de les nostres paraules", destaquen Marta Coll-Florit i Salvador Climent Roca, investigadors del Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL), dels Estudis d'Arts i Humanitats, que han coordinat el desenvolupament i la creació d'aquest repositori.

Les metàfores no són neutrals

Aquest diccionari és un dels resultats del projecte MOMENT, dedicat a detectar quines metàfores s'utilitzen en l'àmbit de la salut mental i quines conceptualitzacions amaguen aquestes analogies. "Les metàfores que fem servir no són neutrals, sinó que tenen el poder de destacar elements concrets de la realitat, mentre que en poden amagar d'altres. Amb freqüència, poden revelar idees latents que no sorgeixen de manera explícita als nostres discursos, però que es poden filtrar a través del llenguatge figurat. Per exemple, no és el mateix dir 'has de lluitar contra la malaltia' que dir 'has de conviure amb la malaltia'. La primera metàfora destaca la confrontació entre la persona i l'afecció, mentre que la segona destaca l'acceptació de la situació", expliquen els investigadors.

Entre les conclusions d'aquesta recerca, destaca que aquest tipus de metàfores poden tenir usos positius o negatius en els discursos públics, els discursos de les persones afectades, o els de les persones que hi tenen contacte. "Els usos positius són els que denoten empoderament o control, o els que transmeten emocions positives. En altres casos, tenen la funció de presentar un problema separant els elements negatius del conjunt de la situació", assenyalen els investigadors. Les metàfores amb aquestes funcions s'han definit com a metàfores empoderadores. Es recomana que es facin servir "en els discursos públics i en la relació amb les persones diagnosticades de trastorns mentals i que se'n promogui l'ús entre els mateixos afectats, a fi d'evitar conceptualitzacions pejoratives de la seva situació", afegeixen els experts. 

Una oportunitat per conèixer el que senten les persones afectades

El diccionari està organitzat tant per ordre alfabètic com per temes, estructurats en tres grans àrees: metàfores de la vida amb un trastorn mental, metàfores de la comunicació i el context social, i metàfores de la medicina i la pràctica professional. Totes estan agrupades al voltant de diferents conceptes clau i contenen diversos exemples. Aquesta sistematització i exemplificació de les metàfores utilitzades per aquestes persones permet "acostar-nos al que realment pensen i experimenten, a més de ser una via perquè es puguin sentir més compreses i menys soles, en adonar-se que els seus sentiments i les seves experiències són compartits per més gent", apunten els investigadors. 

 

Els avantatges dels blogs i les xarxes socials

En aquest sentit, un dels elements clau del repositori és que totes les metàfores s'han agafat de textos escrits en castellà publicats en línia a través de blogs o a la xarxa social X (antic Twitter), ja que es tracta de canals de comunicació que presenten un avantatge important respecte a altres gèneres textuals. "Les paraules dels autors no estan filtrades per cap entrevistador extern, sinó que neixen d'una voluntat genuïna i espontània de compartir la pròpia experiència a través de les xarxes. A més, els individus poden emprar l'anonimat relatiu d'internet per revelar coses que no discutirien, per exemple, cara a cara en un entorn de recerca. Per aquest motiu, el ventall de metàfores detectat és molt més extens respecte al d'estudis previs similars", destaquen els experts. 

Un exemple d'aquesta utilitat són les metàfores —habituals al repositori— que critiquen la professió mèdica o les que ressalten el patiment causat per l'estigma social i la discriminació, i que "mostren com els pacients busquen més empatia i comprensió del seu patiment per part del personal mèdic, així com de la societat", descriuen els investigadors. En aquest sentit, els autors destaquen que el diccionari pot ser valuós per promoure "discursos més respectuosos" sobre la salut mental des de les institucions públiques i la premsa. 

 

Una eina per descobrir psicopatologies

Finalment, una altra aplicació potencial del diccionari de metàfores de salut mental és l'ús que pot tenir com a porta d'entrada per descobrir psicopatologies. "Saber quines metàfores conceptuals es fan servir amb més freqüència per expressar el patiment mental podria ajudar les famílies o les persones properes als afectats a detectar possibles trastorns", expliquen els investigadors. A més, tot i que no es pot utilitzar directament com a eina per a la diagnosi, podria servir per "detectar en quina etapa del trastorn es troba el pacient, en funció de la mena de metàfores que utilitzi, o per analitzar si la teràpia ha donat bons resultats", afegeixen els experts. 

 

Una iniciativa pionera

Aquesta recopilació de metàfores és una iniciativa única, ja que, si bé hi ha un bon nombre de repositoris de metàfores conceptuals independents del domini basats en textos en anglès, els repositoris d'un camp específic i en altres idiomes encara són escassos. De fet, en una revisió duta a terme pels investigadors de la UOC, només s'han trobat dos repositoris centrats en àrees temàtiques concretes: per a la cognició i per a la salut. "Tot i que aquests repositoris temàtics són potencialment els més útils per a la societat, són els més escassos", conclouen els investigadors.

Aquest projecte afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar.

 

Article de referència

Coll-Florit, M. & S. Climent (2023). "Metaphor repositories. The case of The Mental Health Metaphor Dictionary", Digital Scholarship in the Humanities, 38(4): 1440-1452. DOI: https://doi.org/10.1093/llc/fqad058.

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Salut