Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
27/07/2020

Autoria:Arianna Mazzeo
Programa: CO-LEARNING: AN OPEN PEDAGOGY FOR CREATIVE ARTS EDUCATION
Idioma: Anglès
Direccció de Tesi: Dra. Elisenda Ardèvol Piera
Departament / Institut: eLearn Center. Programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning
Matèries: Antropologia
Paraules clau: Competència comunicativa escrita, Enginyeria curricular, Avaluació per competències, Competències transversals
Àrea de coneixement:  Ensenyament superior, Universitats


+ Enllaç al projecte

Resum

La meva contribució gira al voltant de com els mètodes d’aprenentatge basats en el disseny, en particular, el disseny obert i l’etnografia del disseny, poden fomentar una mentalitat educativa interactiva que amplia el context d’aprenentatge acadèmic fora de l’escola. Aquesta recerca és doble: primer, el meu objectiu és contribuir a la innovació educativa en el camp de les arts creatives mitjançant mètodes d’aprenentatge basats en el disseny. En segon lloc, exploro les possibilitats que l’etnografia del disseny i del disseny obert pot aportar a l’educació formal en el camp de l’educació en arts creatives, introduint la la perspectiva somàtica com a perspectiva interdisciplinària. Em proposo explorar com es poden implementar conceptes de disseny obert en un continu que abaste l’educació formal i no formal. Finalment, el disseny obert com a plataforma per al co-aprenentatge, co-creant i compartint, contribueix a un canvi innovador per desenvolupar pedagogies d’ensenyament-aprenentatge que obrin el marc educatiu formal a l’espai públic com a comportament performatiu incorporat per al benestar de tots.