Educació i TIC (e-learning)

Docentes de asignaturas en línea de cursos híbridos : Adhesión, cambio de paradigma y capacitación

Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
16/09/2016

Autor: Vera Lucia Gomes Salvador 
Programa: Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
Idioma: espanyol
Directors: Dr. Josep Ma Duart 
Departament / Institut: eLearn Center

Paraules clau: professors en línia, cursos híbrids, canvi de paradigma docent, capacitació docent en línia, educació superior, 


+ Enllaç al projecte

Resum

La investigació se centra en la idea de canvi com a conseqüència de la integració de les TIC a les aules escolars en un conjunt d'escoles que tenen una identitat pròpia comuna. El quadrinomi organització, metodologia, formació i canvi és la idea subjacent. Espanya té una singularitat pròpia: els continus canvis en les lleis educatives. Hi ha docents emprenedors que autogestionen, canvien i adapten a les seves classes aquells mitjans que perceben pròpiament com a útils i amb un valor afegit per la facilitat en l'accés a la informació i el coneixement des de qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu. Tanmateix continuen persistint aules del segle XX al segle XXI. Les institucions escolars continuen sent espais rígids i poques mostren haver interioritzar en el si dels seus equips directius la idea de canvi o l'impuls necessari per canviar. El retorn a lleis educatives centralitzades que fan derivar els resultats escolars de proves estandarditzades són la pedra angular que xoca amb les noves metodologies que haurien de derivar del treball en xarxa.