Societat de la Informació i el Coneixement

Planificación estratégica del gobierno electrónico departamental en Uruguay

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
02/02/2016

Autor: Marcelo Bieito
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: espanyol
Director: Dra. Milagros Gascó Hernández
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Paraules clau: Govern electrònic, Planificació estratègica,  Tecnologies i societat de la informació, Política pública, Reformes i modernització, Territorialitat i descentralització.


+ Enllaç al projecte

Resum


L'estudi se centra en el nivell d'importància i el tipus de tractament que li van donar els governs departamentals i nacionals al desenvolupament de les polítiques del govern electrònic en l'Uruguai (2005 al 2015). Va estar basat en una metodologia d'investigació qualitativa i una anàlisi sistemàtica de documentació política pública. L'estudi va revelar que al nivell departamental no existeixen plans estratègics en govern electrònic, verificant la tendència de casos aïllats d'innovació en govern electrònic departamental. Trobem esforços cap a sistemes integrats i coordinats (ara el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, SUCIVE) que són liderats i centralitzats fortament des del govern nacional. Fins al moment les agències nacionals: Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) i Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia (OPP) no van ser rellevants per facilitar la definició de plans en els governs departamentals tot i que les tendències indiquen que en els propers anys si tindran incidència. Les barreres que impedeixen la planificació estratègica en govern electrònic departamental van aparèixer com l'àrea de contingut més abordat pels entrevistats. La manca de voluntat política i enteniment per part de les autoritats departamentals, la manca de capacitat en gestió i modernització i de capital humà en general, i la manca de recursos financers van ser els impediments més freqüentment citats.