Societat de la Informació i el Coneixement

La influencia hacia arriba en entornos virtuales de trabajo: Una comparación entre trabajadores presenciales y virtuales

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
08/02/2016

Autor: Sebastián Steizel
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: espanyol
Director: Dra. Eva Rimbau Gilabert
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Paraules clau: Tàctiques d'influència cap amunt, Treball virtual, Relacions diàdiques virtuals


+ Enllaç al projecte

Resum

El present treball s'ha focalitzat a analitzar de quina manera els treballadors virtuals adapten els seus comportaments per influir sobre els seus caps distants en comparació amb els presencials; i de quina manera utilitzen els mitjans de comunicació per dur endavant aquesta tasca. Es van realitzar estudis qualitatius i quantitatius (taules de contingència) per analitzar el procés d'influència interpersonal cap amunt. L'estudi qualitatiu va identificar una nova tàctica d'influència que anomenem intermediació. En l'estudi quantitatiu, els resultats van mostrar que els treballadors presencials comencen l'esdeveniment d'influència amb una interacció cara a cara, a través de tàctiques de raó i amistat, per després continuar a través del correu electrònic amb tàctiques més dures. Per la seva banda els treballadors virtuals comencen la influència amb mitjans asincrònics amb tàctiques de raó i amistat, per continuar de forma sincrònica amb tàctiques que involucren a altres. Es ressalten les contribucions teòriques al camp de la influència interpersonal i la teoria de successió de mitjans (Stephens, 2007).