Societat de la Informació i el Coneixement

Emergencia, evolución y efectos del movimiento-red 15M (2011-2015). Una aproximación tecnopolítica

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
04/12/2015

Autor: Arnau Monterde Mateo
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: anglès
Director: Dr. Manuel Castells Oliván 
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: Moviments socials, xarxes, 15M, tecnopolítica, comunicació

+ Enllaç al projecte

Resum:

En la present tesi doctoral es desenvolupa un anàlisi sobre el moviment 15M des dels seus inicis al 2011, fins al maig del 2015, enfocat en la relació existent entre el moviment i els usos de les tecnologies de la comunicació en xarxa. Per realitzar aquest treball s'utilitza una aproximació multi-metodològica que combina anàlisi quantitativa, anàlisi de xarxes i anàlisi qualitativa, a partir d'entrevistes i un profund treball de camp. La tesi s'estructura en tres parts: l'emergència del moviment al 2011, la seva evolució i transformació fins al 2015, i els seus efectes electorals en els comicis europeus de 2014 i les eleccions municipals de 2015 a Espanya. De manera transversal, es desenvolupa analítica i conceptualment la noció de moviment-xarxa a partir de la caracterització de les diferents propietats observades del 15M, donant continuïtat així a un fèrtil camp de coneixement entorn als moviments emergents i el paper de les xarxes de comunicació, i la seva potencialitat de transformació política i social.