Societat de la Informació i el Coneixement

TIC, PyME y Entorno: Evaluación de la eficacia del constructo "Capacidad de Absorción" de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en PyMEs manufactureras venezolanas, semejanzas y diferencias según nivel de complejidad tecnológica: Una investigación empírica

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
25/01/2016

Autor: Isabel González Monasterios 
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: castellà
Directors: Dra. Milady Parejo 
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Paraules clau: capacidad d'absorció, models teòrics, eficàcia, TIC, entorn, PYME, manufactura, Venenzuela 

+ Enllaç al projecte

Resum

Estudi de la capacitat d'absorció -ACAP-, des de la seva aplicabilitat empírica, per a l'anàlisi de models teòrics i noves propostes relatives a com les empreses guanyen avantatges competitius en realitats socioeconòmiques complexes. La unitat d'anàlisi el va constituir el segment de la Petita i Mitjana Empresa -PyME-, sector de la manufactura, Amèrica Llatina, Veneçuela, en el context es va avaluar l'eficàcia del model teòric de Capacitat d'Absorció de Zahra i George (2002), específicament absorció de tecnologia d'informació i comunicació -TIC-, en vuit empreses tipificades com de baixa i alta complexitat tecnològica (INE, 2007; al Invest IV, 2011; Vilaseca, J. et al., 2003). Va demanar la utilització de la Teoria Adaptativa de Derek Layder (1993, 1998, 2013). Investigació aquesta, qualitativa, sincrònica, que va incloure l'anàlisi de vuit estudis de casos (Yin, 1985, Patton, 2001). La principal troballa i contribució al coneixement va ser evidenciar que el model teòric de Zahra i George (2002), centre de la investigació, va requerir la incorporació d'un element addicional que va aportar ductilitat per poder adaptar-se amb major rellevància i exactitud al paradigma de desenvolupament de la realitat estudiada.