Societat de la Informació i el Coneixement

Capacitat d'absorció, innovació i resultats econòmics als serveis a Catalunya

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
26/01/2016

Autor: Juan Carlos Fajardo Laredo
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: anglès
Director: Dr. Josep Lladós Masllorens 
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: Serveis, innovació, tecnologies digitals 


+ Enllaç al projecte

Resum

La capacitat d'absorció, l'ús estratègic de les tecnologies digitals i el canvi organitzatiu estan estimulant una actuació altament innovadora dels serveis a Catalunya. El procés d'innovació en aquest sector no segueix un patró únic a causa de les diferents combinacions entre els seus determinants i perquè la naturalesa de la innovació està canviant des d'un model tancat, basat en el desenvolupament intern d'idees noves, cap a un model més obert i interactiu, basat en múltiples fonts d'idees i de coneixement, totes dues d'orígens interns i externs. Els serveis no són una excepció en aquesta evolució. I malgrat que dins d'algunes activitats terciàries detectem una proximitat al model industrial, la realitat del procés d'innovació és molt més complexa. En els serveis, les tecnologies tendeixen a ser una base material més que l'element clau per innovar. De fet, un dels efectes qualitatius principals del canvi tecnològic en els serveis, basat en la influència estesa de les tecnologies digitals, és la intensitat creixent del coneixement aplicat en aquest tipus d'activitats. En aquest sentit, la qualificació i les habilitats dels treballadors semblen ser el punt crític d'èxit. Finalment, tot i les dificultats ben conegudes per mesurar el seu impacte, la influència de la innovació en el rendiment econòmic, l'eficàcia i el creixement, sembla ser molt positiva.