Societat de la Informació i el Coneixement

Internet, escola i comunitat en el trànsit cap a la societat xarxa. La incorporació d'internet al sistema educatiu de Catalunya per al desenvolupament comunitari

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
05/06/2015

Autor: Julio Meneses Naranjo
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: català, castellà i anglès
Director: Dr. Josep Maria Mominó
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Matèries: Teories i metodologia en les ciències socials, Sociografia, Estudis de gènere, Sociologia, Comunicació, Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament, Ensenyament primari i secundari
Paraules clau: Internet, Educació primària i secundària, Qualitat en l'educació escolar, Eficàcia escolar i millora de l'escola, Comunitat, Capital social, Estudis d'internet, Divisòria digital, Desigualtat digital
Àrea de coneixement: Sociologia, Mètodes d'investigació i diagnosi en l'educació

+ Enllaç al projecte

Resum:

Durant els darrers anys hi ha hagut un gran interès en el procés d'introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les escoles. Malgrat que la majoria dels esforços s'han dirigit a estudiar-ne la incorporació als processos d'ensenyament i aprenentatge com a eines per a facilitar l'accés, la gestió i el processament de la informació, la investigació no ha parat prou atenció a la manera en què les TIC promouen i faciliten la interacció social i el desenvolupament comunitari.

A partir d'una òptica comunitària, aquesta tesi doctoral estudia la incorporació de les TIC, i particularment d'internet, a l'organització de l'activitat quotidiana i el funcionament de les aules i escoles, tenint en compte les relacions entre els estudiants i els professors, les formes de col·laboració del professorat, la participació dels diferents col·lectius en la gestió dels centres i l'obertura de l'escola a les famílies, altres professionals i la comunitat local. 

Amb aquest propòsit, la tesi s'estructura a partir d'un compendi de publicacions desenvolupades en el marc dels projectes d'investigació L'escola a la societat xarxa: internet a l'educació primària i secundària i La integració d'internet en l'educació escolar espanyola: situació actual i perspectives de futur.

Aquesta investigació mostra el sistema educatiu de Catalunya com un sistema poc connectat, on la incorporació d'internet no sembla respondre a una revolució en les pràctiques comunitàries; a més, la recerca indica que el sistema sembla que tingui un paper secundari en la promoció de la inclusió digital dels nens i joves en la nostra societat.