Societat de la Informació i el Coneixement

Cambio del conocimiento pedagógico sobre evaluación para el aprendizaje del profesor universitario. Efecto de un programa de formación continua y en línea

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
28/01/2016

Autor: Lucrecia Elizabeth Chumpitaz Campos
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: anglès
Director: Dr. Toni Badia Garganté i Dra. Lorena Becerril Balín 
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: Canvi, coneixement pedagògic, avaluació per a l'aprenentatge, professor universitari, curs en línia. 

+ Enllaç al projecte

Resum

La investigació se centra en el procés de canvi del coneixement pedagògic de professors universitaris sobre Avaluació per a l'aprenentatge en el marc d'un programa de formació contínua i en línia. Va ser un estudi quasi experimental i autocontrolat, que va suposar una etapa prèvia i posterior a una intervenció. Entre els principals resultats es destaca un efecte positiu del programa formatiu en el canvi del coneixement pedagògic del professor. Això s'identifica a partir del pas d'un enfocament identificat generalment com convencional cap a un altre enfocament més innovador. Això es va fer evident a partir dels resultats proporcionats pel qüestionari, l'entrevista, una escala de confiança i les activitats formatives. No s'han identificat destacades diferències entre els participants considerant les seves característiques demogràfiques i professionals, amb excepció d'algunes, la qual cosa permet de certa manera precisar que la proposta formativa és viable d'aplicar-la a professors universitaris en general.