Societat de la Informació i el Coneixement

Los hombres entre la esfera productiva y reproductiva: padres comprometidos durante la crisis económica en España (2011-2013)

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
22/01/2016

Autor: Paco Abril Morales
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: anglès
Director: Dra. Begonya Enguix
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: Masculinitat, paternitat, esfera productiva, esfera repodroductiva, cura

+ Enllaç al projecte

Resum:

Els canvis produïts en el mercat de treball, la incorporació de les dones a l'esfera productiva i la flexibilització dels espais, temps i relacions laborals estan transformant la relació dels homes amb el treball i la seva posició en la família. L'increment de les famílies de doble ingrés i el declivi, en les societats occidentals, del model d'home proveïdor, centrat en el treball, permeten la reconfiguració de la posició dels homes en l'esfera productiva i reproductiva. L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és analitzar els models alternatius i dissidents de paternitat i masculinitat en la transició al primer fill. Ens interessen aquells homes que tenen una alta implicació en l'esfera reproductiva, especialment en la cura dels fills i filles. L'enfocament metodològic d'aquesta investigació és qualitatiu, basat en entrevistes semi-estructurades realitzades entre 2011 i 2013. La mostra està composta per 21 homes definits com a pares compromesos perquè les seves condicions laborals els fan accessibles a la cura i perquè, la majoria, és o ha estat el cuidador principal dels seus fills o filles.