Societat de la Informació i el Coneixement

Dispositius de mitificació del treball artístic i creatiu en els nous mitjans

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
18/12/2015

Autor: Ruth Pagès Parra
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: anglès
Director: Dra. Gemma San Cornelio Esquerdo i Dr. Jordi Alberich Pascual
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: Treball creatiu, indústries creatives, economia del coneixement, mitificació de l'art, precarietat

+ Enllaç al projecte

Resum:

Aquesta tesi estudia el treball creatiu, que sovint es polaritza entre unes condicions materials precàries i una disposició apassionada. Aquí s'explora la possibilitat que l'atractiu dels aspectes positius d¿aquest tipus de treball faci més acceptables -o fins i tot normalitzi- les seves condicions negatives, fonamentant-se l'equilibri entre ambdós en un seguit de discursos mitificadors sobre l'art basats en el Romanticisme, l'avantguarda, l'autonomia de l'art i les teories de la creativitat. Conceptes com geni, talent, bohèmia, joc, plaer, expressió, llibertat, autonomia, així com les seves contrapartides: risc, motivació, emprenedoria, renúncia, i alhora les condicions materials com ara la precarietat o la pressió de la feina, entre altres, o bé les regulacions emprenedores i les polítiques de la creativitat, conformen un seguit de dispositius que tenen la seva arrel en un discurs mitificador de l'art.