Societat de la Informaci i el Coneixement

Teaching science and history in secondary education. Relationship between conceptions, feelings and uses of technology

Doctorat de Societat de la Informaci i el Coneixement
21/12/2015

Autor: Silvia Iglesias Barbany 
Programa: Doctorat de Societat de la Informaci i el Coneixement
Idioma: angls
Directors: Dr. Toni Badia Gargant 
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Paraules clau: concepcions, sentiments, emocions, tecnologia, histria, cincies.

+ Enlla al projecte

Resum

L'objectiu d'aquesta recerca ha estat aprofundir en l'estudi de professors de cincies i d'histria que exerceixen la seva tasca en el nivell de secundria, i descriure l's que fan de la tecnologia a l'aula. El primer apartat d'aquest estudi presenta una revisi exhaustiva de la bibliografia sobre les concepcions de l'ensenyament i l'aprenentatge, les concepcions de la cincia i la histria, els sentiments i les emocions, i l's de la tecnologia a l'aula. La segona part presenta els resultats de l'anlisi d'aquests temes. L'estudi proposa un qestionari implantat a un total de 216 professors de Utah i les dades han estat analitzades utilitzant el programari SPSS. Primer es va fer una anlisi factorial i descriptiva per a avaluar i descriure els diferents factors i els seus resultats, desprs es va dur a terme una anlisi de correlacions per a establir el grau en el qual es relacionen dues variables, en tercer lloc es va fer una anlisi de regressi mltiple per a identificar la relaci entre aquestes variables i finalment es va completar una anlisi de clster per a identificar aspectes de caracterstiques similars que es podrien incloure en el mateix grup. L'anlisi de les variables que intervenen en aquest estudi ha donat com a resultat l'aparici de correlacions significatives entre tots els tipus de professors. Tanmateix, ser un professor tradicional o constructivista no afectaria l's de la tecnologia. Finalment, han aparegut dos perfils ben diferenciats de professors tant d'histria com de cincies.