Tecnologies de la Informaci i de Xarxes

Framework for Privacy-aware Content Distribution in Peer-to-Peer Networks with Copyright Protection

Doctorat de Tecnologies de la Informaci i de Xarxes
25/11/2014

Autor: Amna Qureshi
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informaci i de Xarxes
Idioma: angls
Directors: Dr. David Megas Jimnez i Dra. Helena Rif Pous
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Matries: Informtica
Paraules clau: Privacitat, Seguretat, Anonimat, Xarxes d'igual a igual (peer-to-peer)
rea de coneixement: Tecnologies de la Informaci i de Xarxes

 

Enlla al projecte

Resum

L's de les solucions d'igual a igual, o peer-to-peer (P2P), per a la distribuci multimdia s'ha ests a escala mundial durant els darrers anys. L'mplia popularitat d'aquest paradigma s conseqncia, sobretot, de la distribuci eficient dels continguts, la qual, per, tamb dna lloc a la pirateria, a la violaci del copyright i a problemes de privacitat. Un usuari final (comprador) d'un sistema de distribuci de continguts P2P no vol revelar la seva identitat durant una transacci amb un propietari de continguts (comerciant), mentre que el comerciant no vol que el comprador pugui distribuir il·legalment el contingut ms endavant. Per tant, hi ha una forta necessitat de mecanismes de distribuci de continguts per les xarxes P2P que no comportin cap risc de seguretat i privacitat als titulars de drets i als usuaris finals, respectivament. No obstant aix, els sistemes actuals que es desenvolupen amb l'objectiu de protegir el copyright i la privacitat dels comerciants i dels usuaris finals empren mecanismes d'encriptaci que impliquen unes crregues computacionals i de comunicacions molt elevades que converteixen els sistemes en poc prctics per a distribuir arxius de gran volum, com lbums de msica o pel·lcules.