Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Estudi dels sistemes d'informació analítics en el context universitari: proposta d'un sistema analític universal per a la universitat

Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
07/04/2017

Autor: Isabel Guitart Hormigo
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Idioma: català
Director: Dr. Jordi Conesa