Network and Information Technologies Doctoral Programme
20/12/2018

Autor: Stephanie Milena Alvarez Fernandez
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informaci i de Xarxes
Idioma: angls
Directors: Dr. Daniel Riera Terrn, Dr. Jsica de Armas Adrin i Dr. Daniel Guerreiro e Silva
Departament / Institut: Escola de Doctorat de la UOC
Matries: Informtica
Paraules clau: optimitzaci, metaheuristiques, xarxes de telecomunicaci, problema de la p Mediana
rea de coneixement: Tecnologies de la Informaci i de Xarxes

+ Enlla al projecte

Resum

Els ltims avenos en la indstria de les telecomunicacions ofereixen grans oportunitats per a ciutadans i organitzacions en un mn globalment connectat, per alhora presenten reptes als quals s'enfronten tcnics i enginyers que prenen decisions. Alguns d'aquests reptes es poden modelitzar com a problemes d'optimitzaci. El primer objectiu d'aquest treball s proporcionar un revisi de la literatura sobre com s'han utilitzat aquestes tcniques tradicionalment per a tractar els problemes d'optimitzaci associats a sistemes de telecomunicaci, detectant les principals tendncies i desafiaments. Particularment, l'estudi es centra en els problemes de disseny de xarxes, encaminament i problemes d'assignaci de recursos. A causa de la naturalesa d'aquests problemes, aquest treball tamb analitza com es poden combinar les tcniques metaheurstiques amb metodologies de simulaci per a ampliar les capacitats de resoldre problemes d'optimitzaci estocstics. A ms, es tracta un popular problema d'optimitzaci amb aplicacions prctiques per a xarxes de telecomunicaci, el problema de la p mediana no capacitat, analitzant-lo des d'escenaris deterministes i estocstics.