Tecnologies de la Informaci i de Xarxes

Contributions to the Development of Active RFID Systems at the 433 MHz Band

Doctorat de Tecnologies de la Informaci i de Xarxes
10/04/2015

Autor: Pere Tuset Peir
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informaci i de Xarxes
Idioma: angls
Director: Dr. Xavier Vilajosana