Desenvolupament Regional

Proposta de tesi Investigadors/es Grup de recerca

Destinacions turístiques

Impactes de la transformació de les destinacions turístiques en l’estructura social i demogràfica i en el desenvolupament urbà i regional.

 
Dr Francesc González Noutur

Economia política dels districtes d’innovació

Dr Ramon Ribera Fumaz

Ciutats i sistemes territorials 

Gestió de la ciutat. Sistemes territorials. Infraestructures de serveis, comunicacions i transports. Mobilitat Urbana.Teoría de xarxes. Estudis d’impacte.

Dr Agustí Canals

Mercados de trabajo regionales

Dr Elisabet Motellón