Formació i Desenvolupament a les Organitzacions

Proposta de tesi Investigadors/es Grup de recerca

Gamificació i simulacions de negoci 

Disseny, creació i anàlisi de simulacions i impacte en processos d'aprenentatge

Dr Enric Serradell-Lopez Go2Sim

Elements transformadors en les accions formatives a les empreses i competències professionals

Formació a les empreses (estratègies i  plans de formació), ús d’eines digitals, assoliment i desenvolupament d'habilitats i competències emprenedores i professionals

Dr Enric Serradell-Lopez

Dr Àngels Fitó

Go2Sim