Innovació i Emprenedoria

Proposta de tesi Investigadors/es Grup de recerca

Anàlisi regional de la innovació

Innovació, empreses i regions

Dr Elisabet Motellón  

Processos d’emprenedoria i innovació 

Anàlisi d’emprenedoria i innovació a les empreses. Importància del gènere i característiques del emprenedor en l'èxit del negoci 

Dr Ana Jiménez-Zarco i2TIC

Ecosistemes de ciència i innovació

Gestió de la innovació. Fluxos d'informació i coneixement. El paper de les xarxes complexes. Ecosistemes territorials. Interacció ciència-innovació. Col·laboració científica i big science. Models de simulació. Innovació oberta. 

Dr Agustí Canals

KIMO

Creació de nous negocis

Drivers i factors per la creació de nous negocis
Anàlisi de tendències i nínxols de negoci
 

Dr Enric Serradell-Lopez

Go2Sim