Màrqueting

Proposta de tesi Investigadors/es Grup de recerca

Experiències immersives en línia i engatjament del consumidor

Modelització de la interacció d'experiències immersives en entorns en línia (sensació de presència en línia, episodis de flux, imatgeria mental) i engatjament del consumidor.

Dra. Inma Rodríguez-Ardura

Dr. Antoni Meseguer

DigiBiz

Màrqueting digital i comerç electrònic social

Impacte del contingut de la marca i dels comentaris en línia dels usuaris de xarxes socials en la presa de decisions en línia sobre les marques.

Adopció de noves tecnologies i màrqueting.

Dra. Inma Rodríguez-Ardura

Dr. Antoni Meseguer

DigiBiz

Consumer journey and brand experience 

Anàlisi de la relació entre el client i la marca (journey). Determinants del enfortiment de la relació (en cadascuna de les etapes)  i conseqüències efectes en termes conversió, experiència, satisfacció, lleialtat i recomanació

Dr Ana Jiménez-Zarco

i2TIC

Màrqueting de relacions i amor a la marca 

Anàlisi (des de la vessant empresarial) de la gestió de les relació amb els clients. Disseny i posada en marxa  d'estratègies de get-keep-growth dins de l’àmbit del inbound màrqueting destinades a captació i conversió de leads, i promotors (Creació d’un capital intangible basat en el brand love)

Dr Ana Jiménez-Zarco

i2TIC

Engagement and Virtual Brand Communities (VBC)

Engagement a les comunitats virtuals de marca, amb especial atenció a la creació de capital social
 

Dr Lluís Garay

Dr Soledad Morales

Noutur

Comportament del consumidor en línia

Motivacions i experiències de consum en entorns online
Motivacions de consum en plataformes col·laboratives. Estat de flux en plataformes col·laboratives
 
Dr. Irene Esteban