Producció, logística i inventaris

Porducció, Logística i Inventaris

Proposta de tesi Investigadors/es Grup de recerca

Infraestructures de transport Logística urbana i de distribució de mercaderies

Transport aeri
Connectivitat aèria a regions remotes
Models de negoci i gestió de companyies aèries i aeroports
Càrrega aèria
Models de localització, gestió de rutes, operacions, magatzems, sistemes de distribució, i transport de mercaderies
 
Dr Pere Suau-Sánchez