Dret, Política i Economia

 
LÍNIA 4. ECONOMIA I RELACIONS INTERNACIONALS

Professorat

Grup

 
Operacions de manteniment de la pau de la Unió Europea
 
Mecanismes jurídics d'intervenció de la UE en la resolució de conflictes internacionals. Base jurídica. Tipologia i evolució de les missions de manteniment de la pau europees. Nous mandats per a l'actuació les missions de pau: protecció dels drets humans, protecció del patrimoni cultural, etc. Estudi i evolució dels procediments i òrgans per al desplegament d'aquestes missions de pau.
 
Maria Julià Barceló

Email: mjuliabar@uoc.edu
 
 
 

Política Exterior d'Àsia Oriental

Anàlisi de la política exterior de la Xina, el Japó o Corea del Sud/Corea del Nord

Lluc López i Vidal

Email: llopezvi@uoc.edu
ALTER

Teoria de les Relacions Internacionals

Aspectes teòrics de les Relacions Internacionals: realisme; liberalisme i constructivisme

Lluc López i Vidal

Email: llopezvi@uoc.edu
ALTER

Relacions Internacionals d'Àsia-Pacífic

Relacions entre els països de la regió d'Àsia-Pacífic; entre Àsia-Pacífic i la resta del món

Lluc López i Vidal

Email: llopezvi@uoc.edu
ALTER
 
L'economia política dels indicadors de governança
 
Aquesta línia de recerca explora el paper dels indicadors i índexs com a instruments de governança. D'una banda, pretén identificar les principals causes de la seva aparició i desaparició en determinats àmbits temàtics. D'altra banda, examina les conseqüències de les dades en dos aspectes. En primer lloc, estudia els seus efectes en l'economia política mundial com a font d'autoritat internacional, instrument de governança mundial, eina de promoció i autopromoció per a determinats actors polítics i manera de reconfigurar les relacions polítiques internacionals i nacionals. I, en segon lloc, analitza en profunditat els factors determinants de les respostes dels diferents Estats als indicadors i índexs de governança a l'hora d'acceptar-los, acceptar-los, pressionar-los o impugnar-los.
 
Jordi Mas Elias

Email: jmasel@uoc.edu
 
 
Geopolítica del Pròxim Orient
 
Aquesta línia de recerca pretén explorar la geopolítica i geoeconomía actual de la regió i la seva influència en la dinàmica geoeconòmica internacional i el poder geopolític de la regió.
 
Daniel Rajmil

Email: drajmil@uoc.edu
 
 
 
Política nuclear d'Orient Mitjà
 
Aquest projecte pretén explorar la política nuclear d'Orient Mitjà i la seva influència tant en l'actual dinàmica de la diplomàcia regional i l'equilibri de poder com en les tendències de la diplomàcia internacional de no proliferació.
Daniel Rajmil

Email: drajmil@uoc.edu
 

Experiències immersives i compromís (engagement) del consumidor en línia

Aquesta línia de recerca doctoral analitza les experiències immersives dels consumidors connectats (inclosa la sensació de presència virtual, els episodis òptims de flux i la imatgeria mental en línia) i els seus efectes en el compromís o engagement del consumidor i la lleialtat a la marca.

Inma Rodríguez-Ardura

Email: irodriguez@uoc.edu

Antoni Meseguer-Artola

Email: ameseguer@uoc.edu
DigiBiz

Efectes econòmics de la transformació digital

Anàlisi dels efectes econòmics (productivitat, competitivitat, desenvolupament, ocupació, desigualtat i sostenibilitat) de la transformació digital (robòtica, intel·ligència artificial, indústria 4.0, data-driven economy, gig economy, tecnologies MANBRIC) tant a nivell agregat com sectorial i regional.

 
Joan Torrent-Sellens

Email: jtorrent@uoc.edu
  
i2TIC

Litigació estratègica en el marc de l'impacte del canvi climàtic en els drets humans

Aquest projecte de recerca se centra en analitzar el litigi en contra d'Estats, empreses privades o estatals, per la seva contribució al canvi climàtic i els seus impactes en els drets humans. Aquests litigis busquen promoure la protecció dels drets humans més enllà de les parts implicades en un procediment judicial concret, ja sigui intern o internacional, per a generar un canvi més ampli en la comunitat internacional.

Miguel Ángel Elizalde

Email: melizaldec@uoc.edu
 
 

Noves tecnologies i drets humans

Aquest projecte de recerca analitza l'impacte de les noves tecnologies (IA, protecció de dades, biotecnologia, etc.) en el gaudi dels drets humans , així com els reptes normatius resultants per a la comunitat internacional.

 
Miguel Ángel Elizalde

Email: melizaldec@uoc.edu