Guia ràpida per multiplicar l'impacte dels projectes R&I

Fase 1. Conceptualització i desenvolupament de la proposta

¿Estàs elaborant una proposta de projecte de recerca?

Inclou una estratègia de comunicació al pressupost per poder dur a terme les accions previstes.

Fase 2. Concessió i inici

Porta a terme el pla de comunicació previst al projecte per assegurar el diàleg efectiu amb tots els públics d'interès.

Consulta més informació si necessites dissenyar la identitat visual corporativa del teu projecte.

La unitat R&I Funding de l'Àrea de Recerca i Innovació (ARI) notifica la concessió de projectes a l'equip R&I Comms de l'Àrea de Comunicació, que valora les accions que cal dur a terme als mitjans de comunicació per difondre el projecte concedit i els resultats obtinguts. 

Fase 3: Execució

Estableix els canals que emprarà el projecte per comunicar-se amb els diferents públics (canals definits al pla de comunicació):
 

Implanta el mapa d'accions que es concreta al pla de comunicació. Aquestes accions poden ser de naturalesa diferent:
 

Fase 4: Justificació

Recorda enviar totes les accions de comunicació que es facin i que siguin d'interès per justificar la part de difusió i comunicació del teu projecte al teu referent tècnic de l'equip de gestió de projectes de recerca de l'Àrea de Recerca i Innovació de la UOC.

Contacte