Les actituds sexistes del professorat condicionen l'educació secundària

  noies

Només un 27 % de les noies tria estudis tecnològics (foto: Alexis Brown / unsplash.com)

15/11/2021
Lorena Farràs Pérez

Els nois abandonen l'escola un 8 % més que les noies


El personal docent apunta l'intel·lecte dels nois en contraposició amb l'esforç de les noies com a font d'èxit acadèmic


El professorat creu que l'elecció d'estudis està més condicionada per les famílies i pels mitjans de comunicació que per l'escola

"De les alumnes se n'espera més esforç, millor rendiment acadèmic i un comportament més positiu. En canvi, amb els alumnes s'és més permissiu i se n'espera menys, cosa que desanima molts a ser bons acadèmicament", assenyala Milagros Sáinz Ibáñez, investigadora líder del grup Gènere i TIC (GenTIC), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Es tracta d'una de les principals conclusions de l'estudi Secondary School Teachers' Views of Gender Differences in School Achievement and Study Choices in Spain, publicat a Sage Open i fet amb Sergi Fàbregues, també de GenTIC, i Jordi Solé, investigador líder del grup Laboratori d'Educació Social, tots dos professors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, així com amb Sara García-Cuesta, investigadora de la Universitat de La Laguna. 

L'objectiu del treball ha estat "constatar, de manera empírica, en quina mesura una part del professorat de secundària continua tenint actituds sexistes respecte als assoliments acadèmics diferencials entre homes i dones i l'elecció d'estudis", explica Sáinz Ibáñez, autora principal de la recerca. Els resultats, obtinguts a partir d'una mostra de 36 professors, ja han estat presentats en diversos fòrums locals, estatals i internacionals amb la voluntat de propiciar canvis en el sistema educatiu per afavorir un entorn de socialització i d'educació més igualitari.

 

De la capacitat intel·lectual masculina a l'esforç femení


L'experta indica que moltes d'aquestes actituds són inconscients, basades en prejudicis, però que condicionen, en gran manera, la trajectòria professional de l'alumnat. "Curiosament, explicaven les bones notes d'alguns nois en termes de la seva gran capacitat intel·lectual, però no feien cap referència a l'esforç. En canvi, per explicar les bones notes o el millor rendiment de les noies, es feia referència a l'esforç que aquestes han de dur a terme perquè són més treballadores i estan millor adaptades al sistema educatiu en comparació amb els seus companys nois", indica la investigadora. Alguns integrants del professorat consultat opinen també que el fet que les noies madurin abans n'afavoreix el rendiment, perquè les fa ser més responsables i estar més atentes a classe.

 

Més permissivitat amb la conducta dels nois


"En general, es tendeix a esperar menys dels nois que de les noies. A més a més, si un noi es porta de manera disruptiva a l'aula, el professorat sol ser més permissiu amb aquesta conducta perquè es justifica que molts nois són despistats o immadurs. No obstant això, quan una noia no té un bon rendiment acadèmic i presenta un mal comportament o una mala actitud a classe, és doblement sancionada", conclou Sáinz Ibáñez. 

El professorat consultat a l'estudi considera que amb la seva docència no influeix en la bretxa de gènere en l'elecció d'estudis. L'atribueix a altres factors, com ara al paper de les famílies o els mitjans de comunicació. A banda, a pesar de ser conscients de la problemàtica, pocs esmentaven l'impuls d'accions per fer front a aquesta realitat. En aquesta mateixa línia, la investigadora de la UOC destaca que, "per a la major part del professorat, les mesures per abordar les diferències de gènere en rendiment i assoliments escolars no han de passar per segregar per sexes".  

 

Als països rics els nois són per darrere de les noies


El de l'Estat espanyol no és un cas aïllat. Els autors de la investigació assenyalen, a l'article publicat a Sage Open, que diversos estudis demostren que en molts països occidentals els nois queden darrere de les noies en diversos indicadors acadèmics, com ara el rendiment escolar i l'abandonament escolar prematur. Tanmateix, aquesta tendència no s'observa en països en desenvolupament de l'OCDE (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic), com ara Bangladesh, l'Índia, el Pakistan o Malàisia, on les noies queden darrere dels nois en aquests mateixos indicadors.

A Espanya, durant la darrera dècada, els nois han mostrat una predisposició més alta a abandonar l'escola abans que les seves homòlogues femenines. L'any 2019, a tall d'exemple, el 21,4 % dels nois i el 13 % de les noies van abandonar els estudis. A banda, l'alumnat espanyol continua escollint camins acadèmics congruents amb els rols de gènere. Únicament el 27,41 % de les alumnes cursa estudis tecnològics i només el 35,05 % dels alumnes nois opta per estudis relacionats amb les humanitats, tot i que el nombre de dones inscrites en estudis relacionats amb la salut i les ciències ha augmentat un 74,29 % i un 58,75 % en els darrers anys, respectivament.

 

Aquesta recerca afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 4 i 5, d'educació de qualitat i d'igualtat de gènere.

 

Article relacionat

SÁINZ, A., SOLÉ, J., FÀBREGUES, S., GARCÍA-CUESTA, S. Secondary School Teachers' Views of Gender Differences in School Achievement and Study Choices in Spain. SAGE Open [en línia]. Juliol de 2021. Disponible a: 10.1177/21582440211047573

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearn Center (eLC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.

Més informació: research.uoc.edu #25anysUOC

Experts UOC

Foto de la investigadora Milagros Sáinz Ibáñez

Milagros Sáinz Ibáñez

Investigadora de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Expert/a en: Estereotips i rols de gènere, motivació escolar i elecció d'estudis en l'adolescència, gènere i actituds envers la tecnologia i les carreres tecnològiques.

Àmbit de coneixement: Psicologia social.

Veure fitxa
Foto del professor Sergi Fàbregues Feijóo

Sergi Fàbregues Feijóo

Expert/a en: Mètodes de recerca qualitativa i mixta, avaluació de la qualitat de la recerca, ús de les TIC en educació primària i secundària, desigualtats de gènere.

Àmbit de coneixement: Metodologia de la investigació en ciències socials.

Veure fitxa
Jordi Solé

Jordi Solé

Investigador líder del grup Laboratori d'Educació Social

Enllaços relacionats