• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Convencions formals
Abreviacions

Símbols

Els símbols són representacions de conceptes fixades per algun organisme oficial i, en la majoria de casos, tenen un reconeixement internacional.

Si es componen de lletres, s'escriuen amb majúscules o minúscules, independentment de la tipografia general del text, segons que s'hagi fixat per a cada cas. No tenen mai marca de plural i s'escriuen sense punt.

Observacions

 • Símbols i espais: hi ha d'haver un espai blanc entre el valor numèric i el símbol.

  13 km   8 min   100 ºC


  Hi ha, però, algunes excepcions.

  80%   4' (minuts geomètrics)   30º


   
 • Presència dins d'un text: no s'han de deixar símbols intercalats en el discurs.

  quin percentatge s'obté
  quin tant per cent s'obté
  [i no: quin % s'obté] • Coherència: no s'han de barrejar símbols i paraules senceres.

  km/h    [i no km/hora] • Símbols i magnituds: els símbols referits a una magnitud només es poden fer servir quan aquesta magnitud s'expressa amb xifres.

  15 km
  15 quilòmetres
  quinze quilòmetres
  [i no: quinze km] • Partició: el símbol i la xifra a què es refereix formen un tot inseparable i, per tant, no es poden separar a final de ratlla.

   
 • : els símbols de l'euro (€) i d'altres monedes s'utilitzen exclusivament (però no de manera obligatòria) en llistes i taules numèriques. Per tant, mai no es fan servir en un text continu.