Càrrecs amb indicació del tractament protocol·lari

degà/ana de facultat: Sr. / Sra.
director/a d'escola universitària: Sr. / Sra.
gerent d'universitat: Sr. / Sra.
rector/a d'universitat: Rector Mgfc. / Rectora Mgfca.
vicedegà/ana de facultat: Sr. / Sra.
vicerector/a d'universitat: Sr. / Sra.

+ Torna al començament

advocat/ada de l'Estat: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
alcalde/essa de Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra.
alcalde/essa de municipi de Catalunya (llevat de Barcelona): Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
batlle/essa d'Andorra (jutge/essa de primera instància): Hble. Sr. / Hble. Sra.
cap del Govern d'Andorra: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
cap provincial de Correus i Telègrafs: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
cap provincial de Trànsit: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
cap superior de policia: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
comissari/ària de policia: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
conseller/a de comú d'Andorra: Hble. Sr. / Hble. Sra.
conseller/a de consell insular: Hble. Sr. / Hble. Sra.
conseller/a de la Generalitat de Catalunya: Hble. Sr. / Hble. Sra.
conseller/a de la Generalitat Valenciana: Hble. Sr. / Hble. Sra.
conseller/a del Conselh Generau d'Aran: Mgfc. Sr. / Mgfca. Sra.
conseller/a del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
conseller/a del Consell General d'Andorra: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
conseller/a del Govern balear: Hble. Sr. / Hble. Sra.
cònsol/consolessa: Hble. Sr. / Hble. Sra.
cònsol/consolessa de parròquia andorrana (alcalde/essa): Hble. Sr. / Hble. Sra.
copríncep d'Andorra: Excm. Sr. / Excma. Sra.
degà/ana del Col·legi Oficial d'Advocats: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
degà/ana del Col·legi Oficial de Notaris: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
degà/ana del Col·legi Oficial de Procuradors: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
degà/ana del Col·legi Oficial de Registradors de la Propietat: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
degà/ana del cos consular espanyol: Hble. Sr. / Hble. Sra.
delegat/ada del Govern de l'Estat a la comunitat autònoma: Excm. Sr. / Excma. Sra.
delegat/ada regional o provincial de ministeri: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
delegat/ada territorial del Govern de la comunitat autònoma (per deferència): Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
diputat/ada al Congrés dels Diputats: Excm. Sr. / Excma. Sra.
diputat/ada de les Corts Valencianes: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
diputat/ada del Parlament balear: Hble. Sr. / Hble. Sra.
diputat/ada del Parlament de Catalunya: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
diputat/ada provincial de Barcelona: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
director/a general de conselleria (llevat de Catalunya): Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
eurodiputat/ada: Excm. Sr. / Excma. Sra.
exconseller/a de la Generalitat de Catalunya: Hble. Sr. / Hble. Sra.
exconseller/a de la Generalitat Valenciana: Hble. Sr. / Hble. Sra.
exconseller/a del Govern balear: Hble. Sr. / Hble. Sra.
expresident/a de la Generalitat de Catalunya: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
expresident/a de la Generalitat Valenciana: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
expresident/a del Govern balear: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
expresident/a del Parlament balear: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
expresident/a del Parlament de Catalunya: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
fiscal: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
fiscal d'Andorra: Mgfc. Sr. / Mgfca. Sra.
fiscal en cap d'audiència provincial: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia: Excm. Sr. / Excma. Sra.
governador/a civil: Excm. Sr. / Excma. Sra.
interventor/a de la Diputació de Barcelona: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
jutge/essa: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
lletrat/ada major de les Corts Valencianes: Ht. Sr. / Hda. Sra.
magistrat/ada d'audiència provincial: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
magistrat/ada de tribunal d'Andorra: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
magistrat/ada del Tribunal Superior de Justícia: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
magistrat/ada jutge/essa: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
membre de la Mesa de les Corts Valencianes: Exc. Sr. / Exc. Sra.
membre de la Mesa del Parlament balear: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
membre de la Mesa del Parlament de Catalunya: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres: Excm. Sr. / Excma. Sra.
membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts: Excm. Sr. / Excma. Sra.
membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
membre de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
ministre/a del Govern d'Andorra: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
notari/ària: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
persones condecorades amb la Creu de Sant Jordi: Excm. Sr. / Excma. Sra.
portaveu del Govern valencià: Hble. Sr. / Hble. Sra.
president/a d'audiència provincial: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
president/a de consell comarcal: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
president/a de diputació provincial (llevat de Barcelona): Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
president/a de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra.
president/a de la Diputació Provincial de Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra.
president/a de la Generalitat de Catalunya: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
president/a de la Generalitat Valenciana: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
president/a de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
president/a de la Reial Acadèmia de Bones Lletres: Excm. Sr. / Excma. Sra.
president/a de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres: Excm. Sr. / Excma. Sra.
president/a de la Reial Acadèmia de Farmàcia: Excm. Sr. / Excma. Sra.
president/a de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació: Excm. Sr. / Excma. Sra.
president/a de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia: Excm. Sr. / Excma. Sra.
president/a del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya: Hble. Sr. / Hble. Sra.
president/a de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació (llevat de Barcelona): Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
president/a de les Corts Valencianes: M. Exc. Sr. / M. Exc. Sra.
president/a del Govern balear: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
president/a del Parlament balear: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
president/a del Parlament de Catalunya: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
president/a del Parlament Europeu: Excm. Sr. / Excma. Sra.
president/a del Tribunal de les Aigües de València: Excm. Sr. / Excma. Sra.
president/a del Tribunal Superior de Justícia: Excm. Sr. / Excma. Sra.
president/a i expresident/a d'organismes territorials elegits per sufragi universal que no tinguin la seu a Barcelona: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
president/a i expresident/a d'organismes territorials elegits per sufragi universal que tinguin la seu a Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra.
regidor/a de l'Ajuntament de Barcelona: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
representant del copríncep d'Andorra: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
secretari/ària de diputació provincial: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
secretari/ària de les Corts Valencianes: Espect. Sr. / Espect. Sra.
secretari/ària del Govern valencià: Hble. Sr. / Hble. Sra.
secretari/ària del Parlament balear: Hble. Sr. / Hble. Sra.
secretari/ària general de conselleria (llevat de Catalunya): Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
secretari/ària general de la Diputació de Barcelona: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
secretari/ària general de l'Ajuntament de Barcelona: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
secretari/ària judicial: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
senador/a: Excm. Sr. / Excma. Sra.
síndic/a de Greuges de Catalunya: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
síndic/a de Greuges del País Valencià: Exc. Sr. / Exc. Sra.
síndic/a del Conselh Generau d'Aran: Mgfc. Sr. / Mgfca. Sra.
síndic/a del Consell General d'Andorra: M. Il·ltre Sr. / M. Il·ltre. Sra.
síndic/a major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
síndic/a major de la Sindicatura de Comptes del País Valencià: Exc. Sr. / Exc. Sra.
síndic/a president/a de la Borsa de Barcelona: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
sotsdelegat/ada regional o provincial de ministeri: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
sotsdirector/a general de conselleria (llevat de Catalunya): Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
sotssíndic/a del Consell General d'Andorra: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
tinent/a d'alcalde/essa de l'Ajuntament de Barcelona: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
vicepresident/a i portaveu del Govern balear: Hble. Sr. / Hble. Sra.

+ Torna al començament